Local Trends Europejskie Forum Samorządowe

Data: 15-09-2022

 

Rosnąca rola współpracy rządu z samorządem, fundusze inwestycyjne, bezpieczeństwo energetyczne oraz wizja innowacyjnych miast i regionów na Local Trends Europejskim Forum Samorządowym.

 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zostało Partnerem Instytucjonalnym wydarzenia.

 

Local Trends to projekt, którego celem jest wzmocnienie głosu miast, gmin, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym kraju. W dniach od 17 do 18 października 2022 roku w Poznań Congress Center, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich spotkają się przedstawiciele samorządu, administracji, biznesu oraz środowisk naukowych podczas drugiej edycji wydarzenia.

 

Najważniejsze tematy Europejskiego Forum Samorządowego

 

Wiodącymi tematami Forum będą m.in. programy europejskie, w tym warunki uruchamiania KPO oraz ich wpływ na samorządy; transformacja energetyczna, w tym OZE, klastry energii, elektromobilność i efektywność energetyczna; finanse samorządów; digitalizacja, w tym edukacja dla cyfryzacji, smart city oraz BIG data; zarządzanie kryzysowe i cyberbezpieczeństwo; inwestycje infrastrukturalne i mieszkaniowe; migracje wewnątrzkrajowe i uchodźcy.

 

Tegoroczny program wydarzenia wzbogacony jest również o ścieżkę specjalistycznych warsztatów i tematycznych spotkań networkingowych organizowanych w ramach sceny dobrych praktyk, na której wspólnie z korporacjami samorządowymi, rządem oraz sektorem prywatnym zainicjujemy sieć wymiany doświadczeń prezentując sprawdzone rozwiązania udoskonalające działania samorządów.

 

Gospodarze Local Trends podsumowali pierwszą edycję wydarzenia

 

Mam nadzieję, że w kolejnych latach będziemy na Local Trends wszyscy razem, wraz z samorządowcami z Unii Europejskiej. Ciągle mamy sobie wiele do powiedzenia na temat przyszłości Europy, głównych wyzwań jakimi są Zielony Ład, agenda cyfrowa, kwestie wykluczenia społecznego, imigracji, czy Funduszu Odbudowy. To wszystko tematy, o których trzeba w samorządowym gronie rozmawiać. – Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego

 

Wydarzenie pokazało z jednej strony jak wiele wyzwań spoczywa na barkach samorządów, z drugiej – co wydaje się budujące – że samorządowcy są prawdziwymi fachowcami, którzy nie boją się podejmować śmiałych wyzwań. […] Cieszę się, że dzięki Local Trends mieliśmy szanse wymienić nasze doświadczenia w szerokim samorządowym gronie. – Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

 

Przez dwa dni, wypełnione istotnymi i owocnymi dyskusjami, razem z samorządowcami i ekspertami z całej Polski rozmawialiśmy o zagadnieniach ważnych nie tylko dla regionów, ale i całego kraju. Podczas sesji plenarnych, jakie odbyły się pierwszego dnia Forum, mogliśmy skupić się na sprawach istotnych dla mieszkańców naszych gmin: rozwoju nowoczesnych usług publicznych, zieleni w miastach czy reformie dochodów samorządów. – Jacek Jaśkowiak, Prezydent Miasta Poznania

 

Cieszę się, że mogliśmy się spotkać, porozmawiać i wymienić opinie w bezpośrednich kontaktach. Wszyscy byliśmy ich bardzo spragnieni. […] Dziękuję za wszystkie poruszane tematy, tak bardzo istotne z punktu widzenia aktualnych problemów, z którymi dziś mierzą się samorządy. Właśnie takie spotkania pozwalają spojrzeć szerzej i razem szukać nieoczywistych rozwiązań. Jestem przekonany, że dzięki takim spotkaniom i wspólnemu działaniu jesteśmy w stanie coraz lepiej rozwijać nasze samorządy, nasze małe ojczyzny. – Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu

 

Wydarzenia towarzyszące Local Trends

 

W ramach Local Trends odbędzie się również szereg debat realizowanych w ramach Kongresu Regionów oraz Forum Rozwoju Miast. Oba wydarzenia organizowane od tego roku pod szyldem Local Trends to wieloletnie platformy wymiany wiedzy, dobrych praktyk i rozwiązań stosowanych w Polsce i w Europie. Wydarzenia adresowane są do mieszkańców małych i dużych miast, samorządowców, administracji regionalnej, organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedstawicieli biznesu i nauki oraz praktyków i pasjonatów zagadnień miejskich w Polsce i na świecie.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Local Trends znajdują się na stronie: www.localtrends.pl

 

……………………………………………………………………………………………………..

 

Local Trends to projekt, którego nadrzędnym celem jest skuteczne i merytoryczne inicjowanie konstruktywnej dyskusji ponad podziałami o otoczeniu społeczno-gospodarczym rozwoju polskiego samorządu i kraju.
W ramach projektu organizowane są dwa wydarzenia:

 

  • Samorządowy Kongres Finansowy, 11-12 kwietnia w Sopocie
  • Europejskie Forum Samorządowe, 17-18 października w Poznaniu

 

Nad jakością merytoryczną wydarzeń czuwa Rada Programowa, pod kierownictwem organizatorów: Centrum Myśli Strategicznych oraz Grupy MTP. Program wydarzeń opracowywany jest na podstawie sondażu, w którym samorządowcy wskazali zagadnienia szczególne istotne w perspektywie trzech lat.

 

Wysoce cenioną wartością merytoryczną jest programowe zaangażowanie Gospodarzy: Prezydenta miasta Poznania oraz Prezydenta miasta Sopotu, Partnerów Strategicznych: Samorządu Województwa Wielkopolskiego, Samorządu Województwa Pomorskiego, Unii Metropolii Polskich, Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP oraz Związku Województw RP.

 

Grupa MTP to firma z ponad 100-letnią tradycją w organizowaniu wydarzeń dla polskich i zagranicznych gości. Lider wśród ośrodków targowych w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej. Oprócz targów firma organizuje również konferencje, kongresy, wydarzenia kulturowe, sportowe – w tym megaeventy, przyciągając rocznie ponad 1 mln gości z całego świata. Według danych Polskiej Izby Przemysłu Targowego wydarzenia Grupy MTP przyciągnęły w roku 2018 ponad 11 tysięcy wystawców, wynajęto prawie 500 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej. Targi organizowane przez Grupę MTP odwiedziło w 2018 roku ponad 850 tysięcy uczestników, co stanowiło ponad 50% wszystkich uczestników podobnych wydarzeń w Polsce.

 

Fundacja Centrum Myśli Strategicznych jest organizatorem Projektu Europejskiego Kongresu Finansowego, niezależnego think tanku koncentrującego się na tematyce gospodarczo-finansowej. Działania prowadzone
w ramach Projektu EKF obejmują organizowanie specjalistycznych kongresów, opracowywanie rekomendacji gospodarczych oraz stanowisk polskich ekspertów w międzynarodowych konsultacjach, publikacji książkowych, prognoz makroekonomicznych i technologicznych. Z Projektem EKF współpracuje ponad 500 ekspertów zaangażowanych w prace merytoryczne EKF.

 

Kontakt:

BIURO PRASOWE

Małgorzata Lamperska, tel. +48 618 692 291, e-mail: malgorzata.lamperska@grupamtp.pl

PARTNERSTWA INSTYTUCJONALNE, PATRONATY MEDIALNE

Tomasz Garstka, tel. +48 539 148 425, e-mail: tomasz.garstka@grupamtp.pl