Local Trends – Europejskie Forum Samorządowe

Data: 14-09-2023

 

W dniach 17-18 października w Poznań Congress Center odbędzie się III edycja Local Trends – Europejskiego Forum Samorządowego. Forum gromadzi samorządowców z polski i zagranicy oraz przedstawicieli biznesu i nauki. Aktywny udział w wydarzeniu to doskonała okazja, do nawiązania współpracy, promocji realizowanych inwestycji i zaprezentowania oferty. Rejestracja trwa.

 

„Po XXV latach reformy ustrojowej – o nową formę kooperacji lokalnej” – to hasło przewodnie trzeciej edycji wydarzenia. W 2023 roku mija 25 lat od II etapu reformy ustrojowej, w wyniku którego ustanowiony został trójstopniowy podział samorządu terytorialnego na województwa, powiaty i gminy. Z jakimi wyzwaniami mierzy się dzisiaj administracja lokalna? Czy zmienił się jej udział w sprawowaniu władzy? Okazją do podsumowań i planów będzie Local Trends – Europejskie Forum Samorządowe zaplanowane na 17-18 października w Poznaniu. Jesienią w Poznań Congress Center spotkają się prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, sołtysi i marszałkowie, aby wypracować wspólne stanowiska i podzielić się sprawdzonymi rozwiązaniami.

 

Samorząd, będący w stanie realizować oczekiwania mieszkańców, jest podstawą sprawnie funkcjonującego państwa. To 25-lecie jest dobrą okazją by ocenić dorobek województw, powiatów i gmin oraz rozmawiać o najważniejszych kwestiach, które wymagają naszej jedności, współpracy i odpowiedzialnego partnerstwa. Ważne, byśmy w roku poprzedzającym wybory samorządowe,  spotkali się w Poznaniu i wyznaczyli nasze cele na kolejne lata – podkreśla, Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, który zasiada w Radzie Programowej Local Trends.

 

W programie III edycji Local Trends – Europejskiego Forum Samorządowego znajdzie się kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych. Poruszone zostaną tematy związane z zieloną transformacją, cyberbezpieczeństwem, poprawą jakości usług publicznych, w tym transportu miejskiego czy wykorzystaniem technologii w integracji społeczeństwa. Nie zabraknie tematów związanych m.in. z kategoryzacją gmin w nowym systemie finansowania jednostek samorządu terytorialnego. W ramach wydarzenia odbędzie się także Kongres Regionów oraz Forum Rozwoju Miast, podczas którego goście z Polski i zagranicy podzielą się dobrymi praktykami w zakresie rozwiązań sprzyjających dobrostanowi mieszkańców.

 

Dołącz do debaty

 

– Local Trends to bardzo ważna inicjatywa, a to jak jest potrzebna – najlepiej obrazuje wysoka frekwencja. Zachęcam do udziału szczególnie przedstawicieli biznesu. Europejskie Forum Samorządowe to doskonała okazja do zaprezentowania technologii, które mogą poprawić jakość życia w miastach i gminach – dodaje Tomasz Kobierski, Prezes Zarządu Grupy MTP, organizatora wydarzenia.

 

III edycja Local Trends – Europejskie Forum Samorządowe odbędzie się w dniach 17-18 października w Poznań Congress Center. Rejestracja na wydarzenie odbywa się przez stronę internetową: https://localtrends.pl/  

 

Local Trends – Europejskie Forum Samorządowe

17-18 października 2023, Poznań Congress Center

 

***

 

Local Trends to projekt, którego celem jest wzmocnienie głosu gmin, miast, powiatów i województw w dyskusji o rozwoju społeczno-gospodarczym jednostek samorządu terytorialnego oraz kraju. Inicjatorami Local Trends są Centrum Myśli Strategicznych i Grupa MTP we współpracy z partnerami strategicznymi. Nad jakością merytoryczną wydarzeń czuwa Rada Programowa składająca się z kilkudziesięciu ekspertów – przedstawicieli administracji państwowej, samorządów, biznesu oraz nauki.

 

Organizatorzy: Grupa MTP, Fundacja Centrum Myśli Strategicznych

 

Gospodarze: Miasto Poznań,  Miasto Sopot

 

Partnerzy Strategiczni: Samorząd Województwa Pomorskiego, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Miasto Sopot, Miasto Poznań, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich oraz Związek Województw RP

 

Partner Główny: SGB Bank

 

Partnerzy: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu

 

Partnerzy Merytoryczni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Partnerzy Instytucjonalni: Krajowa Izba Gospodarcza, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Pracodawcy Pomorza, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Prezydentów Miast Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Związek Gmin Pomorskich, Związek Miast i Gmin Morskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski

 

#DołączDoDebaty

 

https://localtrends.pl/    

https://www.facebook.com/LocalTrendsKongres     

https://www.linkedin.com/showcase/localtrendskongres/