Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Data: 27-05-2022

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!

 

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, który przypada 27 maja, w imieniu własnym oraz Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, składam Wam najszczersze i najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w realizacji codziennych zadań wynikających z pełnionej służy na rzecz społeczności lokalnych.

 

Ostatnie miesiące były dla naszego środowiska wyjątkowym wyzwaniem, związanym z wciąż nieustającą walką z pandemią, a także napływem do kraju uchodźców wojennych z Ukrainy. Dlatego korzystając z okazji w tym uroczystym dla nas dniu, chciałbym skierować do Was wyjątkowe podziękowania za prezentowaną postawę i wykraczającą ponad przeciętność aktywność, która pozwoliła sprostać tym wyjątkowym wyzwaniom. Po raz kolejny okazało się, że samorząd lokalny jest w takich sytuacjach niezwykle sprawny i realizuje działania z wielką efektywnością. Niespotykane w naszej historii wydarzenia i optymalne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi pozostaną na długo w naszej pamięci, utrwalając w nas przekonanie, że spożytkowanie społecznej aktywności w koordynacji z władzami lokalnymi, to przepis na silne
i sprawnie działające Państwo.

 

Życząc Wam wielu sukcesów w podejmowaniu codziennych aktywności na rzecz społeczności lokalnych, życzę Wam i sobie również samorządu naszych marzeń. A marzenie to naprawdę nie jest wygórowane i dotyczy przede wszystkim funkcjonowania w przewidywalnej prawnie i finansowo przestrzeni, aby nasze wsie, miasta i powiaty mogły realizować śmiałe projekty, które w kolejnych latach świadczyć będą o wizjonerstwie i gospodarności lokalnych włodarzy.

 

Jacek Gursz

Przewodniczący SGiPW

 

Foto: Unsplash