Maseczki w gminie Sieroszewice

Data: 28-04-2020

Mieszkańcy gminy otrzymali maseczki ochronne wielokrotnego użytku. Społeczność gminy Sieroszewice (Parafia Wielowieś, Koła Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcy) włączyli się w akcję szycia maseczek dla Szpitala w Ostrowie Wielkopolskim,