Zarządzenie ws. form pomocy dla lokalnej społeczności w gminie Kawęczyn

Data: 15-04-2020

Wójt Gminy Kawęczyn wywołał 8 kwietnia 2020 roku Zarządzenie nr. 28/2020 w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie Kawęczyn. 

 

http://www.kaweczyn.pl/kaweczyn/zarzadzenie-w-sprawie-pomocy-dla-spolecznosci-dobre.pdf

 

W zarządzeniu tym wskazano formy pomocy, są to:

  • zapewnienie i dostarczanie posiłku lub produktów spożywczych;
  • zakup i dostarczanie leków i innych niezbędnych do przetrwania artykułów pierwszej potrzeby;
  • udzielenie schronienia;
  • przyznanie  zasiłków  celowych  z  przeznaczeniem  na  zakup  leków i  artykułów gospodarstwa domowego-po spełnieniu kryteriów dochodowych obowiązujących w pomocy społecznej;
  • interwencję kryzysową oraz specjalistyczne poradnictwo psychologiczne;
  • indywidualną    i  niezbędną  pomoc  przy  załatwianiu  pilnych    spraw  urzędowych będących w kompetencji  Wójta Gminy Kawęczyn;
  • kontakt telefoniczny z osobami objętymi kwarantanną, w celu ustalenia ich aktualnej sytuacji oraz potrzeb;
  • przyznanie usług opiekuńczych po leczeniu szpitalnym;
  • zaopatrzenie w środki ochrony osobistej:
  • udzielenie innych form pomocy na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej.