Zaangażowanie Straży Miejskiej w gminie Krotoszyn

Data: 28-04-2020

Straż Miejska kontynuuje kontrole miejsc gromadzenia się osób: parki, skwery, targowisko, tereny zielone oraz miejsca wskazane na Policyjnej Mapie Zagrożeń. Ponadto kontroluje przestrzegania przez mieszkańców zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej oraz poprzez urządzenia nagłaśniające emituje komunikaty o konieczności pozostania w domu.