Program Pomocowy Gminy Rawicz dla przedsiębiorców

Data: 15-04-2020

Pragnąc pomóc rawickim przedsiębiorcom, którzy najmocniej zostali dotknięci ograniczeniami w usługach oraz handlu Gmina Rawicz oferuje możliwość skorzystania z:

  • odroczenia terminu płatności podatku (maksymalnie do 6 miesięcy);
  • rozłożenia zapłaty podatku na raty, (po określeniu liczby i wysokości rat – maksymalnie do końca 2020 r.);
  • ewentualnego umorzenia odsetek za zwłokę

 

Więcej informacji na stronie: 

http://bip.rawicz.pl/artykul/863/8140/program-pomocowy-gminy-rawicz?fbclid=IwAR2HibNQZxDztvMbyXOIeuJYxbs8Mfto3vC2mC-xfJRYZ_jdGtMZTO9imj0