AKCJA „Koronawirus – Seniorze! Nie jesteś sam” – pomożemy zrobić zakupy – gmina Mosina

Data: 28-04-2020

Urząd Miejski w  Mosinie od 30 marca 2020 roku uruchomił akcję „Koronawirus – Seniorze! Nie jesteś sam”. Jest to kontynuacja już wcześniej podejmowanych działań dla seniorów, tym razem oparta o podpisane 27 marca 2020 roku Porozumienie o współpracy z Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Jest on Koordynatorem Głównym Akcji, którą wspierają wolontariusze Caritas, w tym działający przy Parafii pw.św. Mikołaja w Mosinie.

Najważniejszym założeniem akcji jest  ochrona zdrowia osób szczególnie zagrożonych koronawirusem, dlatego też by ograniczyć do minimum konieczność wychodzenia z domu, pomożemy samotnym osobom starszym i niepełnosprawnym zamieszkującym teren gminy Mosina w zakupach podstawowych produktów żywnościowych oraz leków.

Akcja nie dotyczy osób prawnie objętych kwarantanną.

 

Kto może skorzystać z pomocy?

 

Akcja skierowana jest do następujących osób mieszkających na terenie Gminy Mosina, czyli:

- osób w wieku od 60 roku życia, które samotnie prowadzą gospodarstwo domowe,

- osób w wieku od 60 roku życia, które zamieszkują z drugą osobą, która jest  osobą

 z  niepełnosprawnością, długotrwale chorą lub niesamodzielną.

- osób z niepełnosprawnością od 18 roku życia, które zamieszkują na terenie Gminy Mosina  i samotnie prowadzą gospodarstwo domowe, bądź  znajdują się  pod opieką osoby w wieku od 60 roku życia.

 

Na czym polega pomoc?

 

Pomoc obejmuje zakup podstawowych produktów żywnościowych, środków higienicznych i środków czystości w ilości niezbędnej do samodzielnego funkcjonowania (nie przewiduje się zakupów w ilościach hurtowych oraz zakupów wyrobów tytoniowych czy alkoholowych) oraz leków. Leki będą kupowane na podstawie recept.

Wolontariusz dostarczy zakupy pod wskazany adres w ciągu 24 godzin od zgłoszonego zapotrzebowania, dokonanego pod  specjalnym numerem telefonu.

 

Jak często można korzystać z pomocy?

 

W ramach akcji zakłada się pomoc maksymalnie dwa razy w tygodniu.

 

Jak to działa?

 

Seniorzy, których obejmuje akcja osobiście dzwonią pod numer telefonu 531 052 992 i zgłaszają prośbę o pomoc w zakupach.

 Na podstawie przeprowadzonego krótkiego wywiadu, pracownik prosi o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu i wieku oraz adresu zamieszkania – to informacja dla koordynatora akcji, by wyznaczyć rejonowo wolontariusza. Pyta też o jaki rodzaj zakupów chodzi: żywności, środków higienicznych, środków czystości czy leków. Następnie wpisuje zgłoszenie na listę dzienną. Na koniec rozmowy podaje osobie zgłaszającej, przypisany jej numer usługi.

Każde zgłoszenie otrzymuje swój własny, niepowtarzalny numer, który otrzyma także wyznaczony wolontariusz. Numer ten będzie podstawą do weryfikacji wolontariusza i dzięki temu nikt się pod niego nie podszyje!

Wyznaczony wolontariusz telefonicznie skontaktuje się z osobą ze zgłoszenia i zapyta o jej potrzeby. Uczestnik Akcji określi listę i szczegóły dotyczące zakupów, ustali z wolontariuszem termin ich dostarczenia oraz formę płatności.

 

Kto pokrywa koszt zakupów ?

 

Niesiona pomoc jest realizowana przez wolontariuszy, jednak koszt zamówionych zakupów pokrywa zainteresowany. Jednorazowo kwota zakupów nie powinna przekroczyć 200 zł. Usługa zakupu i dostarczenia artykułów i leków jest bezpłatna dla  osób uprawnionych.

 

Jak wygląda rozliczenie za zakupy?

 

Wolontariusz, robi zakupy i po ich dostarczeniu rozlicza się z osobą zgłaszającą na podstawie paragonu. Na potwierdzenie wykonanej usługi senior podpisuje oświadczenie. To potwierdzenie wykonanej usługi. Formularz oświadczenia będzie miał przy sobie wolontariusz. W oświadczeniu wpisany będzie numer usługi, rodzaj zakupów i kwota, za jaką zostały zrobione.

Osoba zainteresowana dalszą pomocą, każdorazowo dzwoni na specjalny numer telefonu 531 052 992, uruchomiony w tym celu  przez Urząd Miejski w Mosinie.

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy wspierali nas swoją wiedzą i doświadczeniem, a także w oparciu o tzw. dobre praktyki pomogli nam przygotować Akcję „Koronawirus-Seniorze!Nie jesteś sam”. W sposób szczególny dziękujemy Caritas Archidiecezji Poznańskiej oraz Centrum Inicjatyw Senioralnych z Poznania za pomoc i wymianę doświadczeń.

Dbajmy o siebie i pomagajmy sobie wzajemnie. Zauważajmy wokół siebie osoby potrzebujące pomocy i jeśli tylko możemy- pomagajmy. Dobro powraca.

Szczegółowe informacje na stronie https://www.mosina.pl/seniorzy

 

plakat_akcji- seniorzy