Chodzieski Pakiet Antykryzysowy – ułatwienia dla przedsiębiorców w Chodzieży

Data: 16-04-2020

Chodzieski Pakiet Antykryzysowy to zbiór uchwał i zarządzeń, których celem jest wsparcie dla przedsiębiorców w trudnym okresie pandemii. Jego elementami są:

  1. ZARZĄDZENIE w sprawie udzielenia pomocy dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie zmniejszenia czynszu najmu lokali użytkowych:

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwChodziezy/document/618774/Zarz%C4%85dzenie-0050_33_2020

 

  1. ZARZĄDZENIE w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia pomocy dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie zmniejszenia czynszu najmu lokali użytkowych:

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwChodziezy/document/619388/Zarz%C4%85dzenie-0050_34_2020

 

  1. ZARZĄDZENIE w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie udzielenia pomocy dla przedsiębiorców poprzez wprowadzenie zmniejszenia czynszu najmu lokali użytkowych:

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwChodziezy/document/619910/Zarz%C4%85dzenie-0050_35_2020

 

  1. UCHWAŁA w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości:

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadMiejskiwChodziezy/document/619916/Uchwa%C5%82a

 

0001