Maseczki dla mieszkańców gminy Kawęczyn

Data: 15-04-2020

Gmina Kawęczyn rozpoczęła akcje zabezpieczania potrzebujących mieszkańców w certyfikowane maseczki  ochronne.

Pakiet maseczkowy składający się z maseczek ( w ilości 1 maseczka dla 1 dorosłego członka gospodarstwa domowego – według wykazu gospodarstw zgłoszonych w deklaracjach śmieciowych) oraz instrukcji, wydawany będzie jednorazowo po wcześniejszym zgłoszeniu wniosku w formie elektronicznej bądź osobiście w Urzędzie.

Więcej informacji pod linkiem: 

http://www.kaweczyn.pl/kaweczyn/pl/aktualnosci/dla-mieszkanca/zasady-wydawania-maseczek-ochronnych-przez-gminy-o%C5%9Brodek-pomocy-spolecznej-w-kaweczynie.html