Konkursy dla dzieci w gminie Kawęczyn

Data: 15-04-2020

Gmina Kawęczyn na swoim fanpage organizuje konkursy aktywizujące dla dzieci. Przykład pokazujemy poniżej:

konkurs