Pomoc osobom starszym w gminie Kórnik

Data: 23-04-2020

Pomoc osobom starszym prowadzona jest na bieżąco przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kórniku i wolontariuszy  – telefon do koordynacji 61 810 054 lub 697 717 676 i ops@ops.kornik.pl