Organizacja Urzędu Miasta i Gminy Kórnik

Data: 23-04-2020

W związku z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem SARS-CoV-2 uległa zmianie organizacja pracy Urzędu Miasta i Gminy Kórnik oraz wszystkich jednostek organizacyjnych. Dostęp do pomieszczeń dla interesantów jest ograniczony.

Sprawy załatwiane są wyłącznie w formie telefonicznej, korespondencyjnej pocztą tradycyjną lub elektroniczną.

Natomiast wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego realizowane jest na dotychczasowych zasadach po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty.
Ponadto urzędnicy informują, że zgodnie z art. 58 KPA istnieje możliwość przywrócenia terminu do dokonania czynności, której nie dokonano w terminie bez swojej winy.