opos-maj2015

Spotkanie dyrektorów OPOS w Poznaniu

Data: 06-05-2015

4 maja w siedzibie Stowarzyszenia, odbyło się spotkanie dyrektorów biur stowarzyszeń uczestniczących w inicjatywie OPOS. Celem spotkania było podsumowanie działań bieżących i zaplanowanie najbliższych projektów. Istotnym elementem dyskusji były efekty spotkania z Wiceministrem Administracji i Cyfryzacji Markiem Wójcikiem i zaangażowanie OPOS w pracę Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Ponadto zgromadzeni dyskutowali nad 25 postulatami na […]

20150331_130323

Spotkanie Zarządów Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych

Data: 02-04-2015

31 marca br. w siedzibie Ministerstwa, Związek Gmin Pomorskich, który w tym półroczu przewodzi Ogólnopolskiemu Porozumieniu Organizacji Samorządowych, zorganizował spotkanie Zarządów OPOS. Posiedzenie składało się z dwóch części – w jego pierwszym elemencie zgromadzeni przedyskutowali stanowiska i propozycje rozwiązań legislacyjnych, przygotowanych uprzednio przez poszczególne organizacje zrzeszone w inicjatywie OPOS. W drugiej części udział wzięli Wiceministrowie […]

opos1

Spotkanie dyrektorów biur OPOS w Warszawie

Data: 06-02-2015

27 stycznia br. odbyło się spotkanie dyrektorów Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych. SGiPW reprezentowali Dyrektor biura SGiPW Łukasz Filipiak oraz Rzecznik prasowy Tomasz Telesiński. Posiedzenie konsultacyjne zostało zrealizowane w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, przy udziale Wiceministra Bogdana Dombrowskiego. Istotnym elementem konsultacji był projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym i zmianie innych […]

foto7

Drugie spotkanie regionalnych korporacji samorządowych

Data: 19-11-2014

5 lutego 2012 roku w Konstantynowie Łódzkim odbyło się drugie spotkanie regionalnych korporacji samorządowych, którego gospodarzem było Stowarzyszenie Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego. Na zaproszenie organizatora odpowiedziało Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski, Zrzeszenie Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, Związek Gmin Lubelszczyzny oraz Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich. […]

DSC_0059

Spotkanie regionalnych organizacji samorządowych – podsumowanie

Data: 19-09-2014

Biorąc pod uwagę potrzebę przedyskutowania i wpłynięcia na istotne dla samorządu lokalnego sprawy,Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zrealizowało w dniach  17-18 września br. w Poznaniu spotkanie regionalnych organizacji samorządowych.     W Polsce oprócz korporacji krajowych, ważną rolę w lobbingu na rzecz jednostek samorządu terytorialnego odgrywają organizacje regionalne, które mają wiele pomysłów na poprawę jakości […]

foto1

Spotkanie dyrektorów regionalnych organizacji samorządowych

Data: 25-07-2014

W Strykowie, 24 lipca 2013 roku, spotkali się dyrektorzy biur najaktywniejszych regionalnych organizacji zrzeszających samorządy: Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych, Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenia Gmin Regionu Południowo-Zachodniego Mazowsza, Stowarzyszenia Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego, Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Związku Gmin Lubelszczyzny, Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa […]

foto6

Opinia OPOS w sprawie planowanych zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi

Data: 09-07-2014

Regionalne Organizacje Samorządowe, wchodzące w skład Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS), na ostatnim spotkaniu, 23 czerwca 2014 r. w Sieradzu, podjęły opinię w sprawie planowanych zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. OPOS pozytywnie oceniło wdrożenie oraz funkcjonowanie w pierwszym roku w Polsce nowego systemu gospodarki odpadami. Jednocześnie członkowie Porozumienia wskazali szereg propozycji zmian do nowelizowanej […]

foto4

Trzecie spotkanie regionalnych korporacji samorządowych

Data: 18-05-2014

17 maja br. w Świerklańcu odbyło się na zaproszenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, spotkanie regionalnych organizacji samorządowych z całej Polski. W trakcie spotkania poruszono najistotniejsze kwestie dot. aktualnego i przyszłego funkcjonowania samorządów lokalnych w Polsce, tj.:   1. uzgodniono dalsze wspólne działania regionalnych korporacji samorządowych w zakresieprezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym […]

foto5

OPOS opiniuje ustawę

Data: 18-03-2014

Poznań 17 marca 2014r. 17 marca w Poznaniu odbyło się spotkanie Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, którego celem były konsultacje w sprawie poprawek do projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw. Uczestnikami posiedzenia byli przedstawiciele Zrzeszenia Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów Województwa Lubuskiego, Śląskiego Związku Gmin […]