kostka

SEMINARIUM: Samorząd lokalny w procesie pozyskiwania inwestora

Data: 18-05-2015

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz Deloitte Doradztwo Gospodarcze zapraszają na seminarium pt.: Samorząd lokalny w procesie pozyskiwania inwestora.   Termin: 28 maja 2015 r.   Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18   Tematyka: Centrum Obsługi Inwestora, funkcjonujące w strukturach SGiPW, od ponad 10 lat […]

foto2

Prezydencka ustawa krajobrazowa tematem seminarium „Przestrzeń publiczna w wymiarze regionalnym i lokalnym”

Data: 18-05-2015

15 maja br. Prezydent podpisał tzw. ustawę krajobrazową, dzięki której z przestrzeni publicznej mają zniknąć uciążliwe reklamy i banery. W Poznaniu w tym czasie trwało, zorganizowane przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, seminarium pt. „Przestrzeń publiczna w wymiarze regionalnym i lokalnym”, którego jednym z głównych punktów była prezentacja zapisów wspomnianego aktu prawnego. Szczegółowej analizy dokumentu […]

DSC_0606

Organizacja i finansowanie transportu publicznego w gminie

Data: 13-05-2015

13 maja br. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z . o.o. zaprosiły wielkopolskich samorządowców do dyskusji na temat organizacji i finansowania transportu publicznego w gminie. W seminarium, zorganizowanym w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu udział wzięło ponad 80 przedstawicieli samorządów lokalnych z regionu.   Spotkanie było okazją do zaprezentowania Planu […]

sgipw-logos

Stanowisko Zarządu SGiPW w sprawie finansowania komend powiatowych policji

Data: 13-05-2015

Komendy powiatowe policji, aby realizować powierzone im zadania ustawowe, muszą mieć dostęp do określonych, minimalnych środków finansowych. Niestety aktualna konstrukcja prawna, pomimo szerokiej woli współpracy ze starostwami, skutecznie utrudnia uzyskanie odpowiednich zasobów na efektywne funkcjonowanie komend, odpowiedzialnych za utrzymanie porządku publicznego.   Biorąc pod uwagę powyższe zagadnienie, Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, na posiedzeniu […]

sgipw-logos

Stanowisko w sprawie powołania funduszu/programu modernizacji dróg dojazdowych do pól

Data: 13-05-2015

Wraz ze wzrostem obciążenia dróg polnych, istnieje pilna potrzeba poprawy ich jakości. Drogi te są najczęściej drogami gruntowymi, bez odwodnienia, przepustów, co powoduje, że podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych, ruch nimi jest bardzo utrudniony.   Istotną sprawą jest również to, że dzisiaj dla rolnika liczy się terminowość wykonania zabiegów na polach. Wysoka jakość sprzętu, jaki posiadają […]

zarzad-maj2015

Zarząd SGiPW ukonstytuowany

Data: 12-05-2015

Podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, w dniu 12 maja br. dokonano wyboru wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika organizacji.   Wiceprzewodniczącymi zostali: Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania oraz Adam Lewandowski, burmistrz Śremu. Na sekretarza Stowarzyszenia wybrano Małgorzatę Machalską, burmistrza Lubonia, natomiast stanowisko skarbnika ponownie objęła Maria Libera, reprezentująca Gminę Czerwonak.   Zobacz skład Zarządu SGiPW VII kadencji.

glos-kwiecien

Kwietniowy numer Głosu SGiPW

Data: 08-05-2015

Dostępny już jest nowy numer Głosu SGiPW, który podsumowuje nasze działania w kwietniu br. Można w nim przeczytać o spotkaniu konsultacyjnym samorządowców z pd.-wsch. Wielkopolski z Zarządem SGiPW, podsumowanie spotkania Centrów Obsługi Inwestora z całej Polski, zorganizowanego przez nasze COI oraz o działaniach Stowarzyszenia w zakresie poprawy dostępności transportowej w naszym regionie i na rzecz […]

sgipw-logos

Stanowisko Zarządu SGiPW w sprawie transportu

Data: 08-05-2015

Od pewnego czasu szerszej opinii publicznej dostępna jest treść Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego. Dokument przygotowany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, będący propozycją działań i przedsięwzięć, mających na celu optymalizację rozwiązań komunikacyjnych, w opinii przedstawicieli samorządu lokalnego, nie w każdym punkcie spełnia pokładane w nim nadzieje. Istotny problem dla społeczności lokalnych stanowić […]

transport1

SEMINARIUM: Organizacja i finansowanie transportu publicznego w gminie

Data: 04-05-2015

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. zapraszają na seminarium pt.: Organizacja i finansowanie transportu publicznego w gminie.   Termin: 13 maja 2015 r.   Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18   Tematyka: Zaspokajanie potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego stanowi zadanie własne gminy. […]

sgipw-logos

Komisje Stałe SGiPW wybrały swoich przewodniczących

Data: 04-05-2015

Wraz z nowo wybranym zarządem czteroletnią kadencję rozpoczęły komisje stałe SGiPW. Podczas ich kwietniowych posiedzeń wybierano przewodniczących wraz z zastępcami, a także dyskutowano nad planem działań. Jako pierwsza swoją pracę zainicjowała Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Wielkopolski. 21 kwietnia br. wyłoniono jej przewodniczącego wraz z zastępcą. Pierwszą funkcję objął Stefan Dziamara, burmistrz Rychwała, a zastępować […]