dokumenty

Stanowiska Zarządu SGiPW

Data: 16-09-2019

Zarząd Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski na posiedzeniu w dniu 11 września br. przyjął dwa stanowiska w sprawie:   1. zasad wyliczania średniej kwoty bazowej (Kbk) na potrzeby realizacji Funduszu Sołeckiego, 2. działalności gospodarczej prowadzonej na terenach wiejskich.   Oba stanowiska zostały skierowane do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Piotra Walczaka oraz do wiadomości Ministra Rolnictwa i […]

UE_dolna_duza_kolor

Projekt „Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury gmin członkowskich Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski”

Data: 13-08-2019

Małe Kina Społecznościowe w Wielkopolsce   Idea utworzenia Małych Kin Społecznościowych w Wielkopolsce zrodziła się w roku 2016, kiedy to kilkunastu samorządowców z Wielkopolski uczestniczyło w studyjnym wyjeździe do Wlenia i Kowar w województwie dolnośląskim.   Celem wizyty były niewielkie kina dla ponad 20 osób, które z powodzeniem funkcjonują w tych niewielkich miejscowościach. Mogły pochwalić […]

sales-figures-1473495

Rozwój gospodarczy i obsługa inwestora w Północnej Wielkopolsce – zaproszenie na spotkanie

Data: 12-08-2019

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatora spotkanie zostało odwołane. Nowy termin zostanie wyznaczony w najbliższym czasie.   Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski Jacek Gursz, Prezydent Piły Piotr Głowski oraz Prezes Zarządu Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krzysztof Kielec zapraszają na spotkanie pod tytułem:   Rozwój gospodarczy i obsługa inwestora w Północnej […]

bus

SEMINARIUM: Organizacja i finansowanie transportu publicznego w świetle najnowszych przepisów prawa

Data: 30-07-2019

Liczba miejsc wyczerpana – nabór zamknięty. Dziękujemy za zainteresowanie.   Termin: 9 sierpnia 2019 r., godz. 10:00   Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW, al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu   Tematyka: zaspokajanie potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego jest jednym z zadań samorządu terytorialnego. Sposób jego realizacji zależy od miejscowych oczekiwań i specyfiki konkretnej JST, jej lokalizacji, powierzchni i […]

gospodarka odpadami

SEMINARIUM: Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie

Data: 15-07-2019

Termin: 21 sierpnia 2019 r., godz. 10:00   Miejsce: Sala Sesyjna WUW, al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu   Tematyka: 28 maja br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Środowiska. Dokument zakłada usprawnienie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Chodzi m.in. o zwiększenie […]

that-s-important-1527389

Apel do Senatorów RP z Wielkopolski w sprawie projektu nowelizacji Karty Nauczyciela

Data: 24-06-2019

Szanowni Państwo,   W imieniu wielkopolskich samorządów lokalnych, wpisując się w działania środowiska samorządowego zgromadzonego w ogólnopolskich organizacjach samorządowych, chcemy zwrócić uwagę Izby Wyższej Parlamentu RP na bardzo prawdopodobne konsekwencje wynikające z procedowanego projektu nowelizacji Karty nauczyciela.     Jako przedstawiciele środowiska samorządowego bardzo negatywnie oceniamy przyjęty tryb prac nad nowelizacją – jako projekt poselski […]

tytułowa -mała

Nowy numer Głosu SGiPW

Data: 19-06-2019

Maj to był zdecydowanie dobry miesiąc dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Podpisaliśmy bowiem dwie umowy na dofinansowanie projektów przez nas realizowanych. Dzięki naszym staraniom w Wielkopolsce powstanie 26 kameralnych sal kinowych, a XXIII Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce otrzymał wsparcie finansowe m.in. na zakup nagród dla laureatów.    O obu projektach oraz innych działaniach SGiPW […]

Closeup of hands using tablet with abstract business and success sketches

SEMINARIUM: Elektronizacja w prawie zamówień publicznych w świetle najnowszych regulacji prawnych

Data: 22-05-2019

Termin: 6 czerwca 2019 r., godz. 10:00   Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW, Al. Niepodległości 18 w Poznaniu   Tematyka: Wykorzystywanie nowoczesnych technologii jest coraz popularniejsze również i w księgowości. Mając to na uwadze, Unia Europejska nałożyła na państwa członkowskie przepisy wspomagające cyfryzację, w tym elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych. W odpowiedzi na zobowiązanie nałożone przez Unię, […]

kwiecien maly

Nowy „Głos SGiPW”

Data: 16-05-2019

W najnowszym numerze „Głosu SGiPW” zawarliśmy obszerne podsumowanie udziału w targach Annual Investment Meeting w Dubaju, relacje ze spotkań szkoleniowych i pierwszych posiedzeń Komisji Stałych. Zapowiadamy też aktualizację bazy ofert inwestycyjnych.   Zachęcamy do lektury!   Pobierz Głos SGiPW

abstract-1-1150893

SEMINARIUM: Raport o stanie JST i inne zmiany w ustrojowych ustawach samorządowych – pierwsze doświadczenia z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa.

Data: 14-05-2019

Termin: 28 maja 2019 r., godz. 10:00   Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW, Al. Niepodległości 18 w Poznaniu   Tematyka: Znowelizowana ustawa o samorządzie gminnym nakłada na samorządy lokalne obowiązek sporządzania do końca maja br. raportów o stanie JST, które powinny zawierać podsumowanie działalności włodarzy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady […]