Odwołane! SEMINARIUM: Wybrane zagadnienia prowadzenia gospodarki komunalnej

Data: 10-03-2016

Uwaga! Seminarium odwołane!

Termin: 22 marca 2016 r., g. 10:00

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Aleja Niepodległości 16/18, Poznań

 

Tematyka:

 

Prowadzenie gospodarki komunalnej jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych aspektów funkcjonowania JST. Mnogość zagadnień i tematyk, których dotykają podmioty prowadzące tę działalność, a także ilość przepisów, których znajomość jest przy tym wymagana, powodują, że konieczne jest stałe doszkalanie odpowiedzialnych pracowników. Doskonałym tego przykładem jest m.in. kwestia przekształceń zakładów budżetowych.

 

W związku z powyższym Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski wspólnie z Kancelarią Prawną Dr Krystian Ziemski & Partners organizuje seminarium, w którym wysokiej klasy specjaliści omówią najnowsze tendencje i zmiany przepisów istotnych w gospodarce komunalnej. W trakcie seminarium omówione zostaną formy prowadzenia gospodarki komunalnej z uwzględnieniem wyników kontroli NIK i procedowanych zmian ustawowych. Następnie przedstawione zostaną administracyjnoprawne aspekty przekształceń zakładów budżetowych w spółki. Powyższe tematy omówione zostaną przez pana Macieja Kiełbusa, Partnera w Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners. Po przerwie na poczęstunek radca prawny Dawid Dziendziela omówi wybrane zagadnienia dotyczące przekształceń zakładów budżetowych. Przed kończącą seminarium dyskusją, radca prawny Piotr Koźmiński poruszy kwestie skutków prawnopodatkowych dla przekształceń zakładów budżetowych.

 

Uczestnicy:

 

Do udziału w seminarium zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, pracowników urzędów i jednostek odpowiedzialnych za prowadzenie gospodarki komunalnej i funkcjonowanie zakładów budżetowych, a także osoby zatrudnione przez same zakłady budżetowe.

 

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 110 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 165 zł dla pozostałych uczestników.

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 21 marca br., faks: 61 851 53 95, e-mail: office@sgipw.wlkp.pl.

 

Do pobrania:

 

Program seminarium

 

Karta zgłoszenia