SEMINARIUM: Ustawa krajobrazowa – jak sprawnie wdrożyć kodeks i opłatę reklamową

Data: 04-03-2016

Termin: 18 marca 2016 r., g. 10:00

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Aleja Niepodległości 16/18, Poznań

 

Tematyka:

 

Od 11 września ubiegłego roku obowiązuje tzw. ustawa reklamowa, dająca samorządom duże kompetencje w zakresie walki z nielegalnymi reklamami. Jest to instrument pozwalający na polepszenia ładu przestrzennego i zdobycie kolejnego źródła przychodów w budżecie, wywołujący jednak równocześnie wiele kontrowersji wśród samorządowców. W związku z powyższym Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski wspólnie z Curulis Doradztwo JST organizuje seminarium, w którym omówione zostaną kwestie przygotowań w urzędzie do wdrożenia uchwały, zapisów regulaminu reklamowego, możliwych korzyści finansowych z tytułu opłaty reklamowej i szczegółów związanych z jej uchwaleniem.

 

Seminarium poprowadzi pan Hubert Goska, praktyk i teoretyk z zakres finansów JST, doktorant ekonomii, koordynator projektów i analiz związanych z finansowaniem inwestycji komunalnych, obsługą bankową budżetu JST, emisją obligacji, wieloletnimi prognozami finansowymi oraz komercjalizacją sektora komunalnego. Specjalista metod i narzędzi finansowania inwestycji samorządowych oraz produktów bankowych dla JST.

 

Uczestnicy:

 

Do udziału w seminarium zapraszamy kadrę zarządzającą oraz pracowników urzędów gmin, urzędów miejskich, pracowników zarządów dróg, przewodniczących rad i radnych. Szczególnie zapraszamy pracowników służb finansowych odpowiedzialnych za podatki i opłaty lokalne oraz pracowników odpowiedzialnych za jakość przestrzeni publicznej (służby architektoniczne). Mogą wziąć w nim udział także działacze społeczni oraz przedstawiciele rad osiedli.

 

 

Seminarium  odbędzie się 18 marca 2016 r. o godz. 10:00 w Sali im. W. Celichowskiego WUW, Al. Niepodległości 18 w Poznaniu. Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 110 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 165 zł dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 17 marca br., faks: 61 851 53 95, e-mail: office@sgipw.wlkp.pl.

 

Do pobrania:

 

Karta zgłoszenia

 

Program seminarium