WYSOKA: O odpadach, oświacie i drogach

Data: 18-01-2017

Kolejna sesja Rady Miasta i Gminy Wysoka za nami.

 

W posiedzeniu Rady, które odbyło się 12 stycznia br. uczestniczył  m.in. prezes Związku Międzygminnego PRGOK w Pile Zygmunt Jasiecki. Prezes PRGOK przedstawił radnym informację z realizacji zadań związku w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, a także poinformował o wynikach Gminy Wysoka w tym zakresie oraz, jak Wysoka wypada na tle pozostałych gmin zrzeszonych w związku. Na koniec zaprezentował program edukacyjny na temat prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi, między innymi w zakresie segregowania surowców wtórnych.

 

Obraz na stronie 1.jpg

 

W programie sesji znalazła się również Informacja o aktualnym stanie oświaty na terenie gminy wraz z propozycjami Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka dotyczącymi zmian wynikających z reformy systemu edukacji. Informacji przysłuchiwali się radni, a także dyrektorzy i nauczyciele oraz rodzice uczniów uczęszczających do placówek szkolnych zlokalizowanych na terenie MiG Wysoka.

 

Obraz na stronie 2.jpg

 

Temat funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy będzie jeszcze poruszany na kolejnych sesjach Rady Miasta i Gminy Wysoka.

 

W trakcie posiedzenia zaprezentowano również  uwagi i wnioski Radnych Miasta i Gminy dotyczące przebudowy i remontu przebiegającej przez gminę Wysoka drogi wojewódzkiej nr 190. Informacji przysłuchiwał się również radny województwa wielkopolskiego Jan Marek Pikulik.

 

Kolejna sesja RMiG Wysoka planowana jest na 30 stycznia br.

 

Źródło: http://www.gminawysoka.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=12&dzialy=12&akcja=artykul&artykul=685