Do debaty – felieton Tomasza Telesińskiego

Data: 11-02-2016

Konstytucja – słowo to ostatnio wybrzmiewa coraz częściej i jakoś bardziej świadomie. Dla krytyków obecnej władzy jest regularnie łamana, dla innych aktualne propozycje legislacyjne nastręczają wiele dylematów konstytucyjnych, uznając ustawę zasadniczą za dokument nieprecyzyjny, nie potrafiący efektywnie chronić porządku konstytucyjnego. Bez względu na ocenę sytuacji nastała atmosfera dyskusji i sporów, tak charakterystyczna dla naszego społeczeństwa. […]

Z księgi rozmaitości wielkopolskich

Data: 27-11-2014

KATZENJAMMER (Z NIEM. „KOCI JĘK”) lub po prostu kac – niekorzystny stan psychofizyczny, będący skutkiem wprowadzenia do ustroju człowieka przesadnie dużych ilości alkoholu, objawiający się głównie bólem głowy, ponadnormalnym pragnieniem, rozedrganiem górnych kończyn, osłabieniem refleksu   i ogólną apatią. Był niemal naturalnym stanem organizmem rasowych Sarmatów, nie wyłączając dzielnych wielkopolskich druhów, którzy w latach  1768 – 1772 zbrojnie przyłączyli […]