Jak USC funkcjonowac powinny? – felieton Tomasza Telesińskiego

Data: 11-02-2016

Realizacja zadań zleconych przez JST, od samego początku funkcjonowania samorządu lokalnego, stanowiła istotny element codziennych wysiłków. Idea zakładała dość naturalną realizację zadań o wymiarze „centralnym” przez struktury samorządowe, które mają bezpośrednią styczność z mieszkańcem, zainteresowanym jak najwyższą jakością świadczonych usług. Za tymi działaniami szło odpowiednie unormowanie legislacyjne oraz środki na realizację zadań. Tyle teorii, a […]

Z księgi rozmaitości wielkopolskich

Data: 27-11-2014

KATZENJAMMER (Z NIEM. „KOCI JĘK”) lub po prostu kac – niekorzystny stan psychofizyczny, będący skutkiem wprowadzenia do ustroju człowieka przesadnie dużych ilości alkoholu, objawiający się głównie bólem głowy, ponadnormalnym pragnieniem, rozedrganiem górnych kończyn, osłabieniem refleksu   i ogólną apatią. Był niemal naturalnym stanem organizmem rasowych Sarmatów, nie wyłączając dzielnych wielkopolskich druhów, którzy w latach  1768 – 1772 zbrojnie przyłączyli […]