Ciekawość – felieton Tomasza Telesińskiego

Data: 11-02-2016

Ciekawość, dociekliwość, chęć poszerzenia wiedzy, to cechy, które staramy się rozbudzić u najmłodszego pokolenia, które zdobywając kolejne umiejętności rozwija się i mądrzeje. Z czasem jednak cecha ta, jeżeli nie ma zamiaru hołdować szczytnym ideałom i wysokim celom, zbacza na niebezpieczne meandry wścibskości. Tam zaspokaja najniższe instynkty, z których z lubością korzysta prasa bulwarowa, lub jest […]

Z księgi rozmaitości wielkopolskich

Data: 27-11-2014

KATZENJAMMER (Z NIEM. “KOCI JĘK”) lub po prostu kac – niekorzystny stan psychofizyczny, będący skutkiem wprowadzenia do ustroju człowieka przesadnie dużych ilości alkoholu, objawiający się głównie bólem głowy, ponadnormalnym pragnieniem, rozedrganiem górnych kończyn, osłabieniem refleksu   i ogólną apatią. Był niemal naturalnym stanem organizmem rasowych Sarmatów, nie wyłączając dzielnych wielkopolskich druhów, którzy w latach  1768 – 1772 zbrojnie przyłączyli […]