Zapraszamy na webinarium pt.: Zmiany w procedurze przygotowania strategii rozwoju gmin w świetle nowelizacji przepisów prawa

Data: 03-12-2020

Termin: 16 grudnia 2020 r., godz. 10:00

 

Organizatorzy: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju

 

Tematyka:

12 listopada weszła w życie nowelizacja Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – podstawowego aktu prawnego, który reguluje w Polsce politykę rozwoju. Nowela wprowadza zmiany na najniższym poziomie zarządzania strategicznego, określając niezbędne elementy każdej gminnej strategii rozwoju.

 

Biorąc pod uwagę fakt, iż wiele samorządów gminnych stoi przed zadaniem opracowania strategii rozwoju na kolejnych kilka lat, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju organizują webinarium, podczas którego omówione zostaną prawne aspekty tworzenia strategii rozwoju, etapy oraz metody jej opracowywania, a także sposoby kreowania rozwoju gminy w oparciu o dokumenty strategiczne. Wiedzą na powyższe tematy podzielą się eksperci z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju. Nie zabraknie również praktycznych aspektów opracowywania strategii, które zostaną zaprezentowane na przykładzie Gminy Swarzędz.

 

Uczestnicy:

Do udziału w webinarium zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych za opracowywanie dokumentów strategicznych w gminie.

 

Prelegenci:

 

dr Joanna Cieślińska

Doradca i ekspert merytoryczna w zakresie rozwoju usług dla JST w Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju

Od 14 lat związana z życiem samorządowym, 5 lat doświadczenia na stanowiskach kierowniczych w administracji samorządowej w obszarach: zamówienia publiczne, fundusze zewnętrzne, inwestycje, środowisko, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Wykładowca akademicki

 

Irma Kuznetsova

Kierownik Zespołu ds. Rozwoju Usług dla JST Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju

Zespół pod kierownictwem Irmy przygotowuje rocznie kilkadziesiąt dokumentów strategicznych dla gmin z całego kraju. Realizowane są dokumenty sprawozdawcze, strategiczne i planistyczne, w tym strategie rozwoju JST (30 opracowanych dokumentów tylko w 2020 roku), strategie rozwiązywania problemów społecznych, programy ochrony środowiska, programy rewitalizacji, plany wdrażania centrum usług społecznych. Prowadząca liczne warsztaty strategiczne. W imieniu samorządów przedstawia najważniejsze założenia strategii lub podsumowuje prace nad dokumentem w ramach sesji rady gminy. Wdraża certyfikat ISO Smart City w samorządach.

 

Dominika Szulc

Specjalista ds. Rozwoju Usług dla JST Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju

Współtworzyła około 15 dokumentach strategicznych w obszarze diagnostycznym, w tym Strategie Rozwoju Miasta Koła, Strategię Rozwoju Gminy Przemęt, Strategię Rozwoju Gminy Książ Wlkp., Strategię Rozwoju Gminy  Przygodzice. Uczestniczka i współorganizatorka konsultacji społecznych. Członkini zespołu opracowującego programy ochrony środowiska.

 

Izabela Paprzycka

Kierownik Wydziału Promocji w Urzędzie Miejskim w Swarzędzu. Koordynator Zespołu Strategicznego z ramienia Gminy.

Strategia Rozwoju Gminy Swarzędz znajduje się w ostatniej fazie przygotowani. Odbyły się badania ankietowe wśród mieszkańców oraz dwa warsztaty diagnostyczne. Do końca roku planowane jest przekazanie projektu dokumentu.

 

Webinarium odbędzie się w trybie wideokonferencji na platformie Zoom. Koszt udziału w webinarium wynosi 80 zł.

Aby wziąć udział w wydarzeniu konieczna jest rejestracja za pomocą formularza on-line: https://forms.gle/i21uBfQmRWknz48NA.

 

Program webinarium – 16.12

 

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju

Od blisko 20 lat WANIR współpracuje z ponad 700 samorządami na terenie całej Polski, świadcząc specjalistyczne usługi z zakresu pozyskiwania dotacji, realizacji projektów dofinansowanych, tworzenia dokumentów o charakterze strategicznym, planistycznym i sprawozdawczym. Zespół 50 ekspertów doradza oraz dostarcza kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność i efektywność instytucji publicznych. WANIR pełni funkcję Podmiotu Zewnętrznego Zapewniania Jakości (PZZJ) wobec instytucji certyfikujących we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowe, a także upowszechnia ideę Smart City wdrażając w samorządach normę ISO 37120:2015 – zrównoważony rozwój społeczny.