Sporządzanie rocznych sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi – zapraszamy na spotkanie

Data: 19-02-2016

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski zapraszamy na spotkanie dotyczące sporządzania rocznych sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przez wójta, burmistrza, prezydenta oraz związek międzygminny, które odbędzie się 1 marca 2016 roku w Sali Celichowskiego WUW w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18.

 

W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, którzy w sposób szczegółowy omówią zasady sporządzania sprawozdań oraz obowiązki z tym związane nałożone na samorządy lokalne ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ponadto będzie okazja do omówienia wszelkich kwestii, które wciąż budzą wątpliwości, a także do bezpośrednich konsultacji z ekspertami.

 

Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:00 i potrwa około 1,5 godziny.

 

Koszt udziału w spotkaniu wynosi 50 zł dla członków SGiPW i 100 zł dla pozostałych JST. Wypełnione karty zgłoszenia należy przesyłać faksem (61 851 53 95) lub e-mailem: office@sgipw.wlkp.pl w terminie do 29 lutego 2016 r.

 

Pobierz kartę zgłoszenia