SEMINARIUM: Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi

Data: 17-01-2019

Termin: 13 lutego 2019 r., godz. 10:00

 

Miejsce: Sala 312 PAN, ul. Wieniawskiego 17/19  w Poznaniu

 

Tematyka:

Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązującej od kilku już lat, wciąż budzi wiele emocji. Nieustannie pojawiają się nowe problemy, które wymagają od samorządów zmiany podejścia i działania. Same przepisy również ulegają zmianom.

 

Mając to na uwadze Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski organizuje seminarium, podczas którego omówione zostaną m.in. wdrażane i planowane zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o czym opowie mec. Maciej Kiełbus z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners. W drugiej części spotkania, wspólnie z pracownikami Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przeanalizujemy zasady sporządzania sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanego corocznie przez wójta, burmistrza, prezydenta oraz związek międzygminny. 

 

Uczestnicy: 

Do udziału w seminarium zapraszamy przedstawicieli JST, zarówno włodarzy, jak i pracowników urzędów, którzy na co dzień zajmują się realizacją powyższych zadań oraz reprezentantów związków międzygminnych.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 130 zł/os. dla JST członkowskich w SGiPW oraz 195 zł/os. dla pozostałych uczestników. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową (karta zgłoszenia) na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl, w terminie do 12 lutego 2019 r.

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.

 

Do pobrania:

 

Program seminarium

 

 

Karta zgłoszenia