SEMINARIUM: Rozwiązania techniczne dla bezpieczeństwa obywateli województwa wielkopolskiego

Data: 19-02-2016

Termin: 3 marca 2016 r., g. 10:30

 

Miejsce: Sala Sesyjna, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Aleja Niepodległości 18, Poznań

 

Tematyka:

 

Zapewnienia poczucia bezpieczeństwa jest niezwykle istotnym elementem komfortu życia mieszkańców. Sprawne funkcjonowanie instytucji o to dbających, zarządzanych zarówno przez administrację rządową jak i samorządową, pozwala na skuteczną prewencję, a także zapobieganie skutkom zaistniałych sytuacji kryzysowych. Wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwoli na szybszą wymianę informacji i lepszą koordynację prowadzonych działań na terenie województwa.

 

W związku z powyższym Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski wspólnie z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW organizuje seminarium, w którym omówione zostaną zagadnienia związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zarządzaniu kryzysowym. W trakcie seminarium omówione zostanie m.in. wykorzystywanie baz danych, łączności radiowej na terenie województwa, działanie Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, czy tworzenie „hurtowni danych” na potrzeby bezpieczeństwa publicznego.

 

Uczestnicy:

 

Do udziału w seminarium zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, pracowników urzędów i jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe.

 

 

Seminarium  odbędzie się 3 marca 2016 r. o godz. 10:30 w Sali Sesyjnej WUW, Al. Niepodległości 18 w Poznaniu. Udział w seminarium jest bezpłatny po uprzedniej rejestracji.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 2 marca br., faks: 61 851 53 95, e-mail: office@sgipw.wlkp.pl.

 

Do pobrania:

 

Karta zgłoszenia

 

Program seminarium