Raport na temat dochodów wielkopolskich JST z tytułu udziału w podatku PIT

Data: 18-05-2020

raport - frontOddajemy w Państwa ręce raport specjalny, który jest efektem współpracy Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski z wielkopolskimi samorządami lokalnymi. Dokument powstał w ciągu kilku dni i jest następstwem niepokojących danych, jakie zostały przekazane przez Ministerstwo Finansów. W swoim działaniu dokonaliśmy porównania wielkości udziału JST w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w pierwszym kwartale 2019 r. i I kwartale 2020 roku. Aby unaocznić niepokojącą tendencję, wywołaną przez skutki epidemii, skonfrontowaliśmy także wysokość wpływu wynikającego z udziału w podatku PIT w kwietniu 2019 roku i kwietniu 2020 roku. Poniższa analiza wskazuje jak dramatyczna staje się sytuacja, w którą aktualnie wkraczamy.

 

Serdecznie dziękuję wielkopolskim samorządom za zaufanie i przekazanie nam danych, które pozwoliły dokonać analizy. Na naszą ankietę odpowiedziało aż 166, czyli 72% wielkopolskich gmin oraz 25, czyli 80% powiatów. Treść dokumentu będzie podstawą do wzmożonych wysiłków Stowarzyszenia, mających na celu przyjęcie optymalnych rozwiązań legislacyjnych, które pozwolą utrzymać fundamenty budżetów samorządowych. Chcemy działać szybko i zdecydowanie, ponieważ kolejne miesiące prawdopodobnie z pewnością nie będą napawać optymizmem. Samorząd lokalny potrzebuje swojej tarczy, aby mógł skutecznie realizować plany rozwojowe.

 

Raport – dochody JST z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)