Międzyregionalne Seminarium Rejestracji Stanu Cywilnego

Data: 25-10-2017

Termin: 20-21 listopada 2017 r.

 

Miejsce: Hotel Poznański, ul. Krańcowa 4, 62-030 Luboń

 

Tematyka:

 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego oraz Stowarzyszenia Związek Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego mają przyjemność poinformować, że w dniach 20-21 listopada 2017 roku, odbędzie się Międzyregionalne Seminarium Rejestracji Stanu Cywilnego.

 

To już druga edycja konferencji organizowanej w ramach działalności Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, którego jako organizacja jesteśmy Sygnatariuszami i w ramach, którego prowadzimy od kilku lat szereg działań, między innymi w obszarze funkcjonowania urzędów rejestracji stanu cywilnego w Polsce. Organizowane seminarium kierowane jest do Kierowników i Pracowników Urzędów Stanu Cywilnego oraz wszystkich podmiotów, które na co dzień współpracują z tymi urzędami. Ideą przewodnią przedsięwzięcia jest wola utworzenia nowoczesnej ponadregionalnej płaszczyzny wymiany wiedzy, poglądów i doświadczeń między wszystkimi podmiotami odpowiedzialnymi za proces rejestracji dokumentacji w urzędach.

 

Dla zapewnienia jak najwyższego poziomu merytorycznego seminarium, zaprosiliśmy przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za sposób funkcjonowania urzędów stanu cywilnego. Wśród prelegentów obecni będą między innymi przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Cyfryzacji i Centralnego Ośrodka Informatyki.

 

Dołożymy wszelkich starań aby organizowane ponownie spotkanie umożliwiło kierownikom i pracownikom USC zdobycie niezbędnej wiedzy do jak najlepszego wykonywania bieżących zadań. Pragniemy także zapoznać się z Państwa uwagami, poglądami i spostrzeżeniami, które chcielibyśmy wykorzystać do dalszych działań na rzecz rozwoju tego obszaru administracji publicznej. 

 

Uczestnicy:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie oddelegowania do udziału w seminarium kierownika lub pracownika urzędu stanu cywilnego z Państwa urzędu.

 

Opłata za udział wynosi:

585 zł /1 osoba – z zakwaterowaniem w pok. 2-os. Opłata pokrywa świadczenia zgodnie z Programem (załącznik nr 2).

685 zł / 1 osoba – z zakwaterowaniem w pok. 1-os**. Opłata pokrywa świadczenia zgodnie z Programem (załącznik nr 2).

465 zł / 1 osoba – bez noclegu w dniach 20/21.11, bez udziału w kolacji w dn. 20.11. Pozostałe świadczenia zgodnie z Programem (załącznik nr 2).

 

W przypadku akceptacji naszej prośby uprzejmie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia (załącznik nr 1) i jej przesłanie do dnia 15 listopada br. drogą elektroniczną na adres 

e-mail: szkolenia@sgipw.wlkp.pl.

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknęcia listy uczestników.

 

Do pobrania:

 

Zał 1 – Karta zgłoszenia

 

Zał. 2 – Program