Dzielimy się doświadczeniami z ukraińskimi samorządowcami

Data: 10-03-2016

W dniach 3-4 marca 2016 r. w Wielkopolsce przebywała grupa ukraińskich samorządowców, liderów reformy samorządowej na Ukrainie, którzy brali udział w ogólnopolskiej wizycie studyjnej pn. „Polskie doświadczenia wsparcia i roli stowarzyszeń samorządowych oraz rozbudowa ich potencjału”. Celem serii spotkań, organizowanych i koordynowanych w regionie przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, było zapoznanie się z kierunkami działań wielkopolskiego samorządu lokalnego oraz głównymi atutami społeczno-gospodarczymi regionu. Ważnym elementem wizyty studyjnej, były spotkania ze stowarzyszeniami wspierającymi rozwój samorządu lokalnego, które mają siedzibę w Poznaniu. Biorąc pod uwagę ten cel, organizatorzy zaprosili do współpracy Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, co zaskutkowało spotkaniem delegacji z Ukrainy z Dyrektorem biura SGiPW i COI Tomaszem Telesińskim. Prezentacja multimedialna pozwoliła zorientować się ukraińskim partnerom w sposobie funkcjonowania Stowarzyszenia oraz sposobie wspierania JST w regionie. Wystąpienie wzbudziło duże zainteresowanie słuchaczy,  wywołując liczne pytania i dyskusje, szczególnie związane z funkcjonowaniem Centrum Obsługi Inwestora i wsparciem gmin w procesie budowy oferty inwestycyjnej i pozyskiwania inwestorów. Zaangażowanie uczestników spotkania oraz ich wola zdobycia jak najszerszej wiedzy, budzi dużą nadzieję na rozwój samorządności u wschodniego sąsiada.

 

IMG_5004

IMG_5005

IMG_5007