Wybrano nowe władze SGiPW – podsumowanie Zjazdu

Data: 10-06-2024

W dniach 4 – 5 czerwca 2024 roku w Hotelu Barczyzna Medical SPA odbył się Zjazd Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Głównym celem Zjazdu było podsumowanie prac Zarządu w roku 2023, udzielenie absolutorium oraz wybór nowych władz. Zjazd poprowadził starosta pilski Rafał Zdzierela. W wydarzeniu udział wzięło ponad 100 wielkopolskich samorządowców – członków SGiPW i przedstawicieli gmin nieczłonkowskich. Gościem Zjazdu był Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, który wręczył Odznaki Honorowe „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Wyróżnienia otrzymali: Marcin Sokołowski, Bogdan Kemnitz, Andrzej Nowak, Janusz Piechocki, Paweł Szczepankiewicz, Monika Piotrowska, Teresa Waszak, Jan Broda.

 

PODSUMOWANIE PRAC ZARZĄDU I WYBÓR NOWYCH WŁADZ

 

Przewodniczący SGiPW Jacek Gursz podsumował ostatni rok prac Zarządu oraz biura Stowarzyszenia. W sposób szczególny podkreślał działania legislacyjne organizacji i sukces jakim jest obecność przedstawicieli SGiPW w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zjazd jednogłośnie udzielił Zarządowi absolutorium za rok 2023.

 

Nowe władze Stowarzyszenia zostały w głosowaniu tajnym. Jacek Gursz po raz czwarty został wybrany na stanowisko Przewodniczącego w nowej kadencji. Do Zarządu wybrano również:

 

Grzegorza Ganowicza – przewodniczącego Rady Miasta Poznania,

Grzegorza Kubika – burmistrza Rawicza,

Małgorzatę Machalską – burmistrz Lubonia,

Konrada Malickiego – burmistrza Czempinia,

Roberta Marcinkowskiego – starostę gostyńskiego,

Ryszarda Nawrockiego – członka Zarządu Powiatu Konińskiego,

Mariana Szkudlarka – burmistrza Swarzędza,

Marcina Wojtkowiaka – wójta Czerwonaka.

 

W Komisji Rewizyjnej zasiądą:

 

Stefan Dziamara – burmistrz Rychwała,

Paweł Głowacki – członek Rady Miasta i Gminy Czerniejewo,

Artur Miętkiewicz – wójt Lądka,

Paweł Szczepankiewicz – wójt Wierzbinka,

Paweł Walkowiak – członek Rady Miejskiej w Książu Wlkp.

 

WYRÓŻNINENIA DLA NAJAKTYWNIEJSZYCH CZŁONKÓW SGiPW

 

Zjazd Przedstawicieli Członków SGiPW był również okazją do podsumowania całej mijającej kadencji samorządu terytorialnego i wyróżnienia tych samorządów, które w sposób szczególny zasłużyły się w działaniach organizacji – aktywnie uczestniczą w większości inicjatyw skierowanych do JST, zgłaszają tematy o analizy, propozycje szkoleń itp.

 

Wyróżnienia otrzymali:

 

W kategorii gmin wiejskich:

Gmina Kleszczewo

Gmina Rzgów

Gmina Kołaczkowo

 

W kategorii gmin miejsko – wiejskich:

Gmina Czerniejewo

Gmina Rychwał

Gmina Wyrzysk

 

W kategorii miast powiatowych i miast na prawach powiatu:

Środa Wielkopolska

Września

Piła

 

W kategorii powiatów:

Powiat chodzieski

Powiat gnieźnieński

Powiat nowotomyski

 

OKAZJA DO ZGŁĘBIENIA WIEDZY

 

Zjazd Przedstawicieli Członków SGiPW to nie tylko wypełnianie statutowych obowiązków członkowskich, ale również okazja do wysłuchania ciekawych prelekcji, dyskusji grupowych i rozmów indywidualnych. W tym roku program części szkoleniowo – informacyjnej był bardzo bogaty, głównie dzięki Partnerom merytorycznym Zjazdu: ZIEMSKI & PARTNERS Kancelarii Prawnej Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy, Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju, Akademii Wspierania Ochrony Środowiska, Von Zanthier & Dachowski Kancelaria Prawnicza sp.k., ProPOLIS Consulting, Signify, Rekord Mobile, Rekord SI oraz C&C Partners.

 

Rozmawiano m.in. o:

 

  • energooszczędnym oświetleniu szkół, urzędów, boisk i ulic,
  • innowacyjnych i skutecznych metodach komunikacji na linii samorząd lokalny – mieszkaniec,
  • nowej perspektywie dla systemów zarządzania bezpieczeństwem i informacją w przestrzeni publicznej,
  • odpowiedzialności gminy i roli włodarza w obszarze nieczystości ciekłych w kontekście aktualnych przepisów,
  • wpływie systemu kaucyjnego na samorządowy system gospodarowania odpadami,
  • Funduszach Europejskich dla Wielkopolski ramach perspektywy na lata 2021-2027, z uwzględnieniem konkursów planowanych na rok 2024,
  • sytuacji finansowej wielkopolskich samorządów w perspektywie reformy finansów publicznych,
  • transformacji energetycznej JST poprzez realizację projektów OZE, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z inwestorem prywatnym w ramach Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego.

 

Uchwały Zjazdu:

Uchwała nr II/1/2024/H w sprawie udzielenia Zarządowi SGiPW absolutorium za działalność w 2023 r.

Uchwała nr II/2/2024/H w sprawie wyboru Przewodniczącego SGiPW

Uchwała nr II/3/2024/H w sprawie wyboru członków Zarządu SGiPW

Uchwała nr II/4/2024/H w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej SGiPW

Uchwała nr II/5/2024/H w sprawie składu osobowego Komisji Stałych SGiPW na lata 2024 – 2029

 

Prezentacje:

Energooszczędne oświetlenie szkół, urzędów, boisk i ulic w Twojej gminie

Innowacyjne i skuteczne metody komunikacji na linii samorząd lokalny – mieszkaniec

Nowa perspektywa dla systemu zarządzania bezpieczeństwem i informacją w przestrzeni publicznej, czyli jak efektywnie organizacyjnie i finansowo monitorować JST

Odpowiedzialność gminy i rola włodarza w obszarze nieczystości ciekłych w kontekście aktualnych przepisów prawa oraz nowej dyrektywy ściekowej

Wpływ systemu kaucyjnego na samorządowy system gospodarowania odpadami

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski w ramach perspektywy na lata 2021- 2027. Przedstawienie konkursów planowanych na 2024 rok

Sytuacja finansowa wielkopolskich samorządów w perspektywie reformy finansów publicznych

Skuteczna ścieżka windykacyjna należności JST z wykorzystaniem narzędzi Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A.

Transformacja energetyczna JST poprzez realizację projektów OZE – współpraca z inwestorem prywatnym w ramach Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego

Raport na temat wyborów samorządowych