SEMINARIUM: Rozliczenia podatku VAT w JST – nowości, zasady, praktyka

Data: 28-01-2020

Uprzejmie informujemy, że lista uczestników seminarium została już zamknięta. Brak wolnych miejsc!

 

Termin: 26 lutego 2020 r., godz. 10:00

 

Miejsce: Sala 311 Polskiej Akademii Nauk, ul. Wieniawskiego 17/19 w Poznaniu

 

Tematyka:

Rozliczenia VAT stanowią ciągłe wyzwanie dla służb finansowych w wielu organizacjach, w tym w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Podobnie jak poprzednie lata, rok 2019 obfitował w szereg kwestii wpływających na rozliczenia VAT w JST – m.in. weszły w życie przepisy dotyczące obligatoryjnego stosowania mechanizmu podzielonej płatności, a także zostało wydanych kilka istotnych dla JST orzeczeń sądów i interpretacji indywidualnych (przykładowo, dotyczących możliwości kalkulacji prewspółczynnika w sposób inny aniżeli określony w rozporządzeniu MF). Dalszych zmian w zakresie VAT spodziewać się można również w 2020 r. – przykładowo, od kwietnia w życie wejdzie obowiązek składania deklaracji w formie pliku JPK_VDEK dla tzw. dużych przedsiębiorców (obowiązek ten obejmie wszystkie podmioty od lipca 2020 r.).

 

O tych i innych kwestiach istotnych dla finansów JST, mówić będą eksperci i praktycy z działu doradztwa podatkowego Deloitte mecenas Jakub Pocierzycki i mecenas Paweł Pochylski, mający wieloletnie doświadczenie we wspieraniu administracji publicznej w powyższym zakresie. 

 

Uczestnicy:

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy skarbników, a także wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych za finanse w gminie i powiecie.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 130 zł/os. dla JST członkowskich w SGiPW oraz 200 zł/os. dla pozostałych uczestników. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową (karta zgłoszenia) na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl, w terminie do 25 lutego 2020 r.

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.

 

Do pobrania:

 

Karta zgłoszenia

 

Program seminarium