Konferencja „Kapitał obywatelski społeczności lokalnych”

Data: 18-04-2024

 

Konferencja „Kapitał obywatelski społeczności lokalnych” już 24 kwietnia br. w Warszawie!

 

Zapraszamy przedstawicieli Parlamentu, samorządów, organizacji pozarządowych oraz środowiska akademickiego do udziału w konferencji na temat wzmacniania udziału obywateli w kształtowaniu lokalnych polityk publicznych.

 

Wydarzenie realizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego koncentrować się będzie wokół zagadnień:

 

=> Funkcjonowanie polskiej samorządności

 

Przyjrzymy się funkcjonowaniu polskiej samorządności lokalnej w wymiarze kształtujących ją procesów społecznych. Na podstawie rozległych badań jakościowych przeprowadzonych w dwóch regionach naszego kraju oraz w oparciu o wyniki zrealizowanego sondażu zastanowimy się nad tym, jaki jest stan polskiej samorządności i jakie elementy go kształtują.

 

=> Rekomendacje w zakresie wzmocnienia udziału mieszkańców i mieszkanek w kształtowaniu polityk publicznych na poziomie lokalnym

 

Przedstawimy wypracowane przez zespół ekspercki rekomendacje dotyczące procesów partycypacji na poziomie lokalnym, które mają na celu urzeczywistnienie wizji demokratycznej Polski opartej na autentycznej samorządności!

 

Wydarzenie zostało objęte patronatami przez: Parlamentarny Zespół Samorządowy, Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Unię Miasteczek Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów, Związek Gmin Lubelszczyzny, Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug, Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich, Związek Gmin Pomorskich, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Serwis Administracyjno-Samorządowy.

 

Więcej informacji oraz e-zgłoszenia na stronie: www.frdl.org.pl/aktualnosci/konferencja-kapital-obywatelski-spolecznosci-lokalnych 

 

Termin Konferencji: 24 kwietnia 2024 r., godz. 10:30-15:30
Miejsce: ADN Centrum Konferencyjne Browary Warszawskie Budynek GH; wejście B ul. Grzybowska 56.

 

Konferencja odbędzie się w ramach projektu „Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.