Projekt: “Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”

Data: 02-01-2023

Po sukcesie jakim zakończył się projekt budowy czterech Małych Kin Społecznościowych w Mieścisku, Rychwale, Starym Mieście i Strzałkowie zadecydowano o ponownym wzięciu udziału w naborze wniosków WRPO, w poddziałaniu 4.4.1, dedykowanym Małym Kinom Społecznościowym, wspólnie z większą ilością samorządów z regionu. Do Stowarzyszenia dołączyło pierwotnie 26 samorządów. Ostatecznie w projekcie zostało utworzonych 17 kin. Celem […]

Projekt “KOMPETENTNE URZĘDY – – szkolenia i doradztwo w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla JST”

Data: 28-04-2022

Trwa rekrutacja do projektu „Kompetentne urzędy – szkolenia i doradztwo w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla JST”. Wszystkie zainteresowane Jednostki serdecznie zapraszamy do przystąpienia do projektu i złożenia dokumentacji rekrutacyjnej.   Przypominamy:   1.Udział w projekcie dla JST oraz uczestników jest bezpłatny. 2. W ramach projektu przewidziano wsparcie w dwóch obszarach:   Podatki […]

Projekt “DOSTĘPNOŚĆ+ w urzędach JST województwa wielkopolskiego”

Data: 15-02-2021

Serdecznie zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa wielkopolskiego do udziału w projekcie partnerskim „DOSTĘPNOŚĆ PLUS w urzędach JST województwa wielkopolskiego”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014-2020. Rekrutację do Projektu prowadzi Partner, tj. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski. Nabór zgłoszeń do […]

Projekt “Profesjonalne e-urzędy w 10 JST z powiatów kaliskiego, konińskiego i tureckiego”

Data: 17-12-2020

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski realizowało projekt wspólnie z firmą MTD Consulting (lider) i Centrum Wspierania Administracji Pro Publico sp. z o.o. S.K.A w terminie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. Do współpracy zaproszono również wielkopolskie samorządy lokalne. W projekcie udział brało 10 samorządów: Grodziec, Koźminek, Krzymów, Malanów, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto, Ślesin, Tuliszków, […]

Projekt “Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych w gminach członkowskich SGiPW”

Data: 28-11-2020

  Idea lokalnego kina społecznościowego pojawiła się kilka lat temu w naszym kraju. Jej prostym celem, jest poprawa oferty kulturalnej społecznościom lokalnym, które ze względu na peryferyjność położenia, ograniczenia finansowe i komunikacyjne, mają taki dostęp ograniczony. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski w 2016 roku zainteresowało się tym tematem, czego wstępnym efektem był wyjazd studyjny na […]