Chcemy konsultacji na temat standardów bezpieczeństwa powrotu uczniów do szkół

Data: 04-05-2020

Zakomunikowana 29 kwietnia br. decyzja o możliwości otwarcia żłobków i przeszkoli, była dla większości organów prowadzących sporym zaskoczeniem. Uwarunkowania epidemiologiczne i nakreślone procedury zostały ustalone arbitralnie bez udziału przedstawicieli JST oraz dyrektorów i pracowników jednostek, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo najmłodszych.

 

W związku z tym Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, w imieniu samorządów lokalnych z regionu, zwróciło się do Premiera Mateusza Morawieckiego o przystąpienie do konsultacji społecznych z samorządami lokalnymi w sprawie nakreślenia standardów bezpieczeństwa powrotu uczniów do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

 

Pełna treść pisma, skierowanego również do wiadomości Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.