Związek Gmin Pomorskich kończy półroczną prezydencję w OPOS-ie

Data: 25-06-2015

W dniach 22 – 23 czerwca br. odbyło się spotkanie przedstawicieli zarządów organizacji tworzących inicjatywę Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych. Zgodnie z przyjętym wcześniej scenariuszem, spotkanie kończyło półroczną prezydencję Związku Gmin Pomorskich. Jednocześnie celem dwudniowego spotkania było przedyskutowanie bieżących problemów środowiska samorządowego oraz podjęcie działań i stanowisk dotyczących samorządowej przestrzeni prawnej.

 

Spotkanie rozpoczęło się konsultacjami dyrektorów biur organizacji tworzących OPOS, w którym udział wziął Dyrektor SGiPW Tomasz Telesiński. Omówione zostały wówczas materiały przedłożone przez poszczególne związki i stowarzyszenia oraz sprawy organizacyjne OPOS-u.

 

opos-czerwiec2015-2

Fot. Związek Gmin Pomorskich

 

W dalszej części posiedzenia, gdy na spotkaniu zjawili się wszyscy przedstawiciele organizacji, przedmiotem dyskusji stały się konkretne stanowiska. Podjęto dyskusję m.in. na temat projektu ustawy o Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządu Terytorialnego, projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz konieczności wprowadzenia rządowego programu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom Ośrodków Pomocy Społecznej. Nie zabrakło również dyskusji na temat finansowych i prawnych aspektów zadań zleconych, jak i działań OPOS w kontekście współpracy z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. Udział w spotkaniu Wiceministra Administracji i Cyfryzacji Bogdana Dombrowskiego, pozwolił na dyskusję na temat zasad finansowania projektów z ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.  

 

Drugiego dnia spotkania, dyskusję zdominował projekt „25 postulatów na XXV-lecie samorządu terytorialnego”. Zbiór uwag i tematów, które powinny zdominować dyskusję nad niezbędnymi reformami ustroju JST, został przedstawiony przez przedstawicieli poszczególnych organizacji, na podstawie uprzednio podzielonych zagadnień do realizacji. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zajmować się będzie postulatami dotyczącymi tworzenia prawa samorządowego, czyli m.in. monitorowaniem sytuacji związanej z utworzeniem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Samorządowego oraz finansowymi skutkami nowelizacji prawa samorządowego.

 

opos-czerwiec2015-1

Fot. Związek Gmin Pomorskich

 

Gdańskie posiedzenie OPOS-u, zapoczątkowało półroczny okres prezydencji Związku Gmin Lubelszczyzny, który potrwa do końca 2015 roku. Od 1 stycznia 2016 roku, zadania przewodniczenia inicjatywie, przejmie Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.