ŹRÓDŁO wciąż stwarza problemy

Data: 21-10-2015

System Rejestrów Państwowych po 7 miesiącach funkcjonowania nadal przysparza sporo problemów samorządom, a co gorsza ich końca nie widać. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zapytało wielkopolskie samorządy co sądzą o aplikacji „Źródło”, jak oceniają funkcjonalność systemu, jego stabilność oraz przydatność. Z ich opinii wynika, że ogólne założenia nowego systemu, który jest dość łatwy w obsłudze są dobre i pożądane przez środowisko. Pozytywnym elementem jest odejście od papierowej rejestracji stanu cywilnego i zawiadomień kierowanych do innych USC, a także zmniejszenie kosztów wysyłki korespondencji papierowej. Najwięcej na nowym Systemie skorzystali obywatele – klienci urzędów, którzy dzisiaj mają możliwość złożenia wniosku o odpis aktu stanu cywilnego i jego odbiór w dowolnym USC. Problem w tym, że wszystko miało obywać się szybko i na miejscu, a w rzeczywistości klient musi czasami dwa lub trzy razy pojawić się w urzędzie, bo  system wciąż posiada liczne błędy. Ich eliminacja jest niezbędna do zapewnienia sprawnej obsługi klientów. Do najważniejszych uwag należy zaliczyć:

 

  1. Znaczne wydłużenie czasu obsługi klienta, spowodowane błędami technicznymi, spowolnioną reakcją systemu na wydawane polecenia, koniecznością kilkukrotnego wprowadzania tych samych danych, brakiem możliwości równoczesnego otwarcia kilku aplikacji, częstymi problemami z połączeniem itp.

  2. Ogromne problemy z migracją aktów do aplikacji i ich zatwierdzaniem. Rejestr stanu cywilnego, na którym pracują urzędy jest praktycznie pusty, a konieczność akceptowania migrowanych aktów wyłącznie przez kierowników i ich zastępców znacznie wydłuża czas załatwiania sprawy. Dodatkowo nie ma możliwości zaciągnięcia niektórych danych np. danych rodziców z rejestru PESEL przy tworzeniu zapewnienia czy migracji aktu.

  3. Niespójność baz: rejestru PESEL z bazami lokalnymi. W związku z tym występują błędy, których skorygowanie często technicznie nie jest możliwe (zapisy występują w aplikacji, ale subskrypcja nie przenosi ich do lokalnych baz danych).

  4. Konieczność drukowania i gromadzenia ogromnej ilości dokumentów (np. 9 stron zapewnienia zamiast jednej jak dotychczas, 5 stron oświadczenia o uznaniu ojcostwa zamiast jednej). Dodatkowym problemem jest jakość drukarek, jakie urzędy otrzymały. Podczas wydruku odpisów papier często zacina się, w efekcie czego jest poszarpany i zniszczony, a jako druk ścisłego zarachowania musi zostać rozliczony.

  5. System jest mało przejrzysty i stwarza trudności w wyszukiwaniu danych (np. aby sprawdzić czy jest nowe zlecenie, należy zajrzeć do każdej zakładki, brak porządku i chronologii w słownikach miejscowości, brak możliwości szybkiego sprawdzenia czy dany akt nie został już migrowany do konkretnej księgi – każdorazowo trzeba przejrzeć cały jej zasób).

 

Powyższe uwagi są najczęściej pojawiającymi się w opiniach samorządów lokalnych nie tylko z Wielkopolski. Wszystkie zostały spisane i skierowane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Centralnego Ośrodka Informatyki.

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zapewnia, że zależy mu tym, aby system był w pełni funkcjonalny i spełniał swoje zadania, a przy tym zapewniał obsługę klientów na najwyższym poziomie. Osiągnięcie tego celu będzie jednak możliwe dopiero po wprowadzeniu zmian, w kwestiach, co do których istnieją wyraźne zastrzeżenia. Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski będzie sprawę monitorowało i zabiegało o poprawę funkcjonowania Systemu Rejestrów Państwowych.