Zmiany w „ustawie śmieciowej” przyciągnęły tłumy uczestników seminarium

Data: 05-12-2014

Implementacja założeń Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, była jednym z największych wyzwań samorządu lokalnego minionej kadencji. Pomimo generalnie słusznych założeń, które przekazało władztwo nad odpadami gminom, nowe prawo od samego początku budziło kontrowersje i dylematy. Wraz z wejściem w życie zapisów ustawy było jasne, że proces nowelizacyjny jest nieunikniony, co zresztą sygnalizowały środowiska samorządowe, m.in. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

W listopadzie 2014 roku, nastąpiła długo oczekiwana nowelizacja. Pomimo tego, że nie wszystkie postulaty środowisk samorządowych zostały wzięte pod uwagę, ustawodawca przygotował zmiany dotyczące m.in. opłat za gospodarowanie odpadami, przetargów „śmieciowych”, problematyki PSZOK-ów, czy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DSC_0054

Stowarzyszenie od początku „rewolucji śmieciowej” trzymało rękę na pulsie wszystkich zmian, informując przedstawicieli JST i związków międzygminnych o nowych zapisach prawnych. Również i tym razem postanowiliśmy zaprosić na seminarium, które udzieliłoby odpowiedzi na najważniejsze pytania i dylematy związane z nowelizacją. Spotkanie zostało zrealizowane 28 listopada 2014r., czyli w dniu kiedy Sejm przyjął większość senackich poprawek do projektu ustawy śmieciowej. Szkolenie tego typu było długo oczekiwane, dlatego udział w nim wzięło ponad 80 przedstawicieli JST i związków międzygminnych.  O wysokiej wartości merytorycznej seminarium zadecydowała współpraca z Kancelarią Prawną Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu. Głównym prelegentem w spotkaniu był przedstawiciel Kancelarii, mecenas Maciej Kiełbus, specjalista i niekwestionowany ekspert w problematyce nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, biorący aktywny udział w opiniowaniu procesu legislacyjnego zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przy wsparciu mecenasa Mateusza Karciarza, przedstawiciele Kancelarii odpowiadali na liczne zapytania uczestników spotkania, które wyjaśniły wiele palących kwestii.

DSC_0062

Spotkanie uzmysłowiło uczestnikom kierunki i tendencje zmian w prawie dotyczącym gospodarowania odpadami. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski będzie nadal precyzyjnym recenzentem procesu legislacyjnego, co zaowocuje kolejnymi spotkaniami w gronie eksperckim.

foto5