Zjazd SGiPW sprzeciwia się proponowanym przez Rząd RP zmianom ustrojowym w samorządzie lokalnym

Data: 21-03-2017

17 marca br. Zjazd Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski zdecydowaną większością głosów przyjął stanowisko wobec proponowanych zmian ustrojowych w samorządzie lokalnym.

 

Środowisko samorządowe w ostatnich dniach jest świadkiem rozlicznych i daleko idących propozycji partii rządzącej, związanych z podstawami funkcjonowania samorządu lokalnego w Polsce. W opinii samorządowców wszystkie przedstawiane i wprowadzane już zmiany prerogatyw podmiotów samorządowych, prowadzą do niebezpiecznej i realnej recentralizacji władzy i odebrania bezpośredniego wpływu społeczności lokalnych na najważniejsze dla nich sprawy. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, Zjazd Przedstawicieli Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski wyraża zdecydowany sprzeciw wobec zamiarów wprowadzenia tego typu rozwiązań.

 

Pobierz pełną treść stanowiska.