Zasady przeprowadzania etapu rejonowego XXV Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce

Data: 08-04-2021

Kontynuując realizację Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce w trybie zdalnym, przedstawiamy sposób przeprowadzenia etapu rejonowego Konkursu.

 

Etap rejonowy XXV KWOW odbędzie się 14 kwietnia 2021 r. o godz. 13.00. Do udziału uprawnionych jest 294 uczniów.

 

Etap zostanie przeprowadzony on-line za pomocą formularzy Google i narzędzia do przeprowadzania wideokoferencji ZOOM. Są to proste w obsłudze narzędzia, które pozwolą przeprowadzić test zawierający pytania otwarte i zamknięte, z zachowaniem dozoru organizatorów konkursu. Do jego przeprowadzenia wystarczy komputer z dostępem do Internetu i kamerą internetową.

 

12 kwietnia otrzymają Państwo link do wideokonferencji, przy pomocy której przeprowadzony zostanie Konkurs. Wideokonferencja zostanie uruchomiona 14 kwietnia o godzinie 12:30, prosimy o dołączenie do transmisji najpóźniej do godz. 12.50, aby sprawnie dokonać podziału na podgrupy. Uczniowie, którzy dołączą do spotkania, będą wybierać podgrupy (pokoje), odpowiadające ich klasom. O godzinie 13:00 w każdej z podgrup opublikowane zostaną bezpośrednie linki do testów. Na wypełnienie testu uczniowie będą mieć 45 minut. Dołączenie do transmisji po godzinie 13.00, uniemożliwi wzięcie udziału w etapie rejonowym Konkursu.

 

Każdy z uczniów jest zobowiązany do uruchomienia kamery internetowej, która umożliwi przedstawicielom organizatora nadzór nad wypełnianiem testu.

 

Dla osób, które nie miały wcześniej doświadczeń z platformą do wideokonferencji ZOOM, w piątek 9 kwietnia o godz. 14:00 przeprowadzimy symulację konkursu, która pozwoli wszystkim chętnym na zapoznanie się z tym jak to narzędzie działa. Zapraszamy zarówno uczniów, nauczycieli jak i opiekunów. Link do próbnej wideokonferencji zostanie przesłany po Świętach Wielkanocnych.

 

Z uwagi na istniejące obostrzenia, uczniowie rozwiązują test zdalnie bez niezbędnego zaangażowania szkół do przeprowadzenia etapu. Jednakże prosimy o poinformowanie opiekunów uczniów o przebiegu i formule realizacji etapu rejonowego.

 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zwolnienie uczniów z zajęć lekcyjnych na czas rozwiązywania testu.