Zasady przebiegu etapu wojewódzkiego XXV Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce

Data: 10-05-2021

2 czerwca 2021 roku odbędzie się etap wojewódzki XXV Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Podobnie jak poprzednie etapy eliminacji zostanie on przeprowadzony w formule zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom. Uczniowie będą pisali testy w podziale na grupy wg poniższego harmonogramu:

 

  • Klasa III i IV – 2 czerwca br. o godz. 10:00 (wejście do pokoju będzie możliwe od godziny 9:30)
  • Klasa V i VI – 2 czerwca br. o godz. 12:00 (wejście do pokoju będzie możliwe od godziny 11:30)
  • Klasa VII i VIII – 2 czerwca br. o godz. 14:00 (wejście do pokoju będzie możliwe od godziny 13:30).

 

Do etapu rejonowego zostaną dopuszczone WYŁĄCZNIE osoby, które zalogują się do platformy Zoom swoim imieniem i nazwiskiem. Osoby spoza listy nie będą wpuszczane, podobnie jak osoby podpisane w inny sposób tj. pseudonim, nazwa szkoły, nazwa komputera, numer telefonu itp. Prosimy wziąć to pod uwagę i odpowiednio wcześnie przygotować profil z jakiego uczniowie będą pisali test.

 

Aby wziąć udział w etapie rejonowym konieczne jest posiadanie sprawnej, przez cały czas pisania testu włączonej kamerki internetowej. Osoby, które będą miały wyłączoną kamerę lub przysłonięty obiektyw zostaną usunięte z pokoju, a napisany przez nie test zostanie zdyskwalifikowany.

 

Link do eliminacji zostanie z odpowiednim wyprzedzeniem przesłany do szkoły z prośbą o przekazanie uczniom biorącym udział w eliminacjach. UWAGA! Link nie zostanie zamieszczony na stronie Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

 

Zachęcamy szkoły, o ile jest to możliwe, do zapewnienia uczniom w placówce spokojnego miejsca, w którym będę mogli napisać test i nadzorowania przebiegu eliminacji.

 

Przebieg etapu rejonowego będzie monitorowany przez pracowników Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Jeśli będą jakiekolwiek wątpliwości dotyczące samodzielnej pracy przy wypełnianiu testu, uczeń zostanie zdyskwalifikowany.

 

Z uwagi na potrzebę przedyskutowania zarówno elementów technicznych, jak i organizacyjnych zapraszamy wszystkich nauczycieli na spotkanie w dniu 18 maja br. o godzinie 14:00. Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/84769150924

Meeting ID: 847 6915 0924

 

Z kolei 26 maja br. o godz. 14:00 odbędzie się spotkanie informacyjne dla uczniów, na które również zapraszamy nauczycieli i rodziców/opiekunów. Link do spotkania: https://us02web.zoom.us/j/87361264073

Meeting ID: 873 6126 4073