Zarząd SGiPW ukonstytuowany

Data: 12-05-2015

Podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, w dniu 12 maja br. dokonano wyboru wiceprzewodniczących, sekretarza i skarbnika organizacji.

 

Wiceprzewodniczącymi zostali: Grzegorz Ganowicz, przewodniczący Rady Miasta Poznania oraz Adam Lewandowski, burmistrz Śremu. Na sekretarza Stowarzyszenia wybrano Małgorzatę Machalską, burmistrza Lubonia, natomiast stanowisko skarbnika ponownie objęła Maria Libera, reprezentująca Gminę Czerwonak.

 

Zobacz skład Zarządu SGiPW VII kadencji.