Zapytanie ofertowe

Data: 20-11-2016

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski zwraca się z prośbą o wycenę wykonania usługi polegającej na przygotowaniu Studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie, w konkursie ogłoszonym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu, zgodnie z następującymi wytycznymi:

- konstrukcja wniosku, w której głównym wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, natomiast partnerami pozostają samorządowe jednostki organizacyjne (ośrodki kultury i biblioteki) w liczbie min. 4.;

- stworzenie wniosku dotyczącego budowy i adaptacji pomieszczeń pod działalność małych kin, mieszczących się w siedzibach partnerów;

- wykonanie usługi najpóźniej do 20 stycznia 2017 r.

Oferty cenowe wykonania usługi prosimy nadsyłać na adres a.luka@sgipw.wlkp.pl lub na adres Stowarzyszenia do 30 listopada 2016 r.

Wszelkie pytania prosimy nadsyłać na adres a.luka@sgipw.wlkp.pl