KONFERENCJA: Krajowe i samorządowe zachęty inwestycyjne szansą na usprawnienie procesu pozyskiwania inwestora zagranicznego

Data: 06-10-2017

Termin: 24 października 2017 r.

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

 

Tematyka:

 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, reprezentujące samorząd lokalny z naszego regionu, od początku swego istnienia wspiera rozwój gospodarczy województwa wielkopolskiego. Od 2003 r. w partnerstwie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu (dawniej PAIiIZ) SGiPW prowadzi Wielkopolskie Centrum Obsługi Inwestora, które zapewnią promocję gospodarczych atutów regionu oraz profesjonalną obsługę inwestorów zagranicznych. Jednym z zadań COI jest również edukacja wielkopolskich samorządów pod kątem budowy oferty inwestycyjnej i zapewnienia wsparcia dla inwestorów. Każdego roku, we współpracy z PAIiH organizujemy konferencję poświęconą tejże tematyce. Tegoroczna konferencja zatytułowana Krajowe i samorządowe zachęty inwestycyjne szansą na usprawnienie procesu pozyskiwania inwestora zagranicznego odbędzie się 24 października br., w Sali im. W. Celichowskiego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

 

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich włodarzy jednostek samorządu terytorialnego w Wielkopolsce, a także osoby odpowiedzialne za promocję i obsługę inwestorów w gminach i powiatach. Wśród poruszanych zagadnień znajdą się założenia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju „Pakiet działań dla miast średnich” w zakresie lokowania inwestycji i przyciągania inwestorów, tworzenie obszarów zintegrowanego inwestowania (OZI) określonych w opracowywanym Kodeksie urbanistyczno-budowlanym, przyszłość Specjalnych Stref Ekonomicznych, a także promocja terenów inwestycyjnych niepublicznych. Ponadto przedstawione zostaną wyniki badania ankietowego dotyczącego atrakcyjności inwestycyjnej wielkopolskich gmin i powiatów.

 

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, po uprzednim nadesłaniu karty zgłoszenia na adres e-mail: szkolenia@sgipw.wlkp.pl.

 

Do pobrania:

 

Karta zgloszenia

Program seminarium COI