Zaproszenie do złożenia oferty

Data: 14-12-2017

Zaproszenie do złożenia oferty

na wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji  i remoncie pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej im. Czesława Chruszczewskiego w Mieścisku oraz dostawę niezbędnego wyposażenia na potrzeby uruchomienia sali kinowej w ramach projektu pt. ,,Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury w gminach członkowskich Stowarzyszenia Gmin  i Powiatów Wielkopolski’’

 

Pełna treść ogłoszenia do pobrania poniżej:

Pełna treść wraz z załącznikami

 

EFSI_Samorzad_kolor