XVIII Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce dobiegł końca

Data: 23-06-2014

Dnia 18 czerwca 2014r. o godzinie 11.30 w nowoczesnym obiekcie Chodzieskiego Centrum Kultury, rozpoczęła się uroczystość zakończenia XVIII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Galę, w której udział wzięło blisko 300 osób, poprowadziła koordynator Konkursu, związana z inicjatywą od samego początku – pani Wiesława Surdyk – Fertsch.

 

Przybyłych gości, laureatów oraz ich opiekunów i nauczycieli przywitał Przewodniczący Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski – pan Jacek Gursz. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę Konkursu w krzewieniu wiedzy na temat Wielkopolski wśród najmłodszych mieszkańców regionu, o której świadczy niesłabnąca popularność inicjatywy. Jako Burmistrz Chodzieży wyliczył ponadto liczne walory turystyczne miasta i zaprosił wszystkich obecnych do skorzystania z atrakcji, jakie proponuje okolica. 

 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: pani Elżbieta Walkowiak – Kurator Oświaty, pani Lena Bednarska – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury oraz Przedstawiciele sponsora Konkursu – Banku PKO BP S.A.. Wszystkie wyżej wymienione osoby zabrały głos kierując słowa uznania i gratulacje dla laureatów konkursu oraz nauczycieli przygotowujących.

 

XVIII Konkurs Wiedzy o Wielkopolsce w pierwszym, szkolnym etapie zgromadził przeszło 3 000 uczniów z 300 szkół z całego regionu. Do etapu powiatowego przeszło około 1 500 uczniów, a do rejonowego około 30%, bo  515. Do ostatniego, wojewódzkiego etapu zakwalifikowała większość z nich. Etap finałowy okazał się jednak bardzo trudny, dla zdecydowanej większości uczniów. Spośród 300 uczestników laureatami zostało 159. Gratulujemy zwycięzcom! Wśród nauczycieli wyróżnionych i nagrodzonych przez organizatorów znalazły się 94 osoby.

 

Specjalne wyróżnienie z rąk pani Leny Bednarskiej – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury, otrzymał Zespół Szkół w Kąkolewie, za przygotowanie największej liczby laureatów tej edycji Konkursu. Zestaw książek przeznaczony do biblioteki szkolnej odebrała dyrektor ZS pani Alina Żalik.

 

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele otrzymali ciekawe nagrody, tradycyjnie już składające się z dwóch części: nagroda rzeczowa i książka. Uczniowie otrzymali m.in.: słuchawki, piłki, paletki do badmintona oraz książki naukowe i krajoznawcze, a nauczyciele film o H. Cegielskim (firm wchodzi w zakres lektur obowiązkowych Konkursu od najbliższej edycji)  oraz książki historyczne. W tym miejscu wypada serdecznie podziękować sponsorowi XVIII Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce Bankowi PKO BP S.A., bez którego zakup tak fantastycznych nagród nie byłby możliwy.

 

Konkurs był również współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Dziękujemy ponadto gospodarzom – władzom Chodzieży oraz dyrekcji i pracownikom Centrum Kultury za wsparcie organizacji i profesjonalne przygotowanie miejsca obchodów uroczystości. Tegoroczna edycja Konkursu, podobnie jak ubiegłe organizowana była przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskim Kuratorium Oświaty oraz Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego – pan Marek Woźniak.

 

Zobacz galerię zdjęć.