XVII Seminarium: Zarządzanie oświatą w gminie i powiecie

Data: 22-11-2018

oswiata 2018Termin: 14 grudnia 2018 r., godz. 11:00

 

Miejsce: Sala Sesyjna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34

 

Tematyka:

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski od wielu lat monitoruje zmiany systemowe i organizacyjne zachodzące w oświacie, czego efektem jest podejmowana rokrocznie dyskusja na temat zadań i możliwości ich realizacji przez JST w ewoluującym systemie oświaty.

 

Zmiany w systemie finansowania oświaty oraz zakresu zadań nałożonych na samorządy lokalne od zawsze budziły szereg pytań i wątpliwości. Doniesienia prasowe relacjonujące przebieg procesów legislacyjnych i podejmowanych przez Rząd RP działań nie są wystarczającym źródłem wiedzy na ten temat. Mając to na uwadze, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, podobnie jak w latach ubiegłych zaprosiło do współpracy Ministerstwo Edukacji Narodowej, którego przedstawiciele w sposób rzetelny przedstawią najważniejsze, aktualne zagadnienia z zakresu finansowania i organizacji oświaty.

 

Przedstawiciele Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym Ministerstwa Edukacji Narodowej, na czele z Dyrektorem Jerzym Jakubczukiem oraz reprezentanci innych departamentów MEN omówią zapisy znowelizowanej ustawy o systemie oświaty, podział subwencji oświatowej na rok 2019, wprowadzone i planowane zmiany w Karcie Nauczyciela, obowiązki organów prowadzących i szkół wynikające z nowego SIO, zapisy rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publiczny i niepublicznych szkołach i placówkach, a także założenia programu „Posiłek w domu i szkole”.

 

Spotkanie będzie nie tylko okazją do wysłuchania proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian w finansowaniu i organizacji zadań oświatowych, ale również szansą na wyjaśnienie pojawiających się pytań i wątpliwości oraz uczestnictwo w dyskusji.

 

Uczestnicy: 

Do udziału w seminarium zapraszamy włodarzy samorządowych oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych w gminie i powiecie.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 120 zł/os. dla JST członkowskich w SGiPW oraz 185 zł/os. dla pozostałych uczestników. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową (karta zgłoszenia) na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl, w terminie do 13 grudnia br.

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.

 

Do pobrania:

 

Program

Karta zgłoszenia