XVI Seminarium: Zarządzanie oświatą w gminie i powiecie

Data: 13-10-2017

Termin: 14 listopada 2017 r.

 

Miejsce: Sala Sesyjna, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

 

Tematyka:

 

Trwające prace nad ustawą o finansowaniu zadań oświatowych budzą szereg pytań i wątpliwości. Doniesienia prasowe relacjonujące przebieg procesu legislacyjnego nie są wystarczającym źródłem wiedzy na ten temat. Mając to na uwadze, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, podobnie jak w latach ubiegłych zaprosiło do współpracy Ministerstwo Edukacji Narodowej, którego przedstawiciele w sposób rzetelny przedstawią projektowane zmiany w finansowaniu oświaty.

 

Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej, Grzegorz Pochopień oraz Naczelnik Wydziału Statystyki w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej, Daria Pietrzykowska omówią projektowane zasady przyznawania dotacji z budżetów JST dla  niepublicznych szkół i placówek, dotacji przedszkolnej i podręcznikowej  oraz świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Poruszone zostaną kwestie zmian w Karcie Nauczyciela oraz subwencji oświatowej na rok 2018.

Spotkanie będzie nie tylko okazją do wysłuchania proponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian w finansowaniu zadań oświatowych, ale również szansą na wyjaśnienie pojawiających się pytań i wątpliwości oraz uczestnictwo w dyskusji.

Do udziału w seminarium zapraszamy włodarzy samorządowych oraz pracowników urzędów odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych w gminie i powiecie.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 120 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 180 zł dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 13 listopada WYŁĄCZNIE DROGĄ MAILOWĄ na adres szkolenia@sgipw.wlkp.pl

 

Uwaga! Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknęcia listy uczestników.

 

Do pobrania:

 

Karta zgloszenia

Program