XV SEMINARIUM Zarządzanie oświatą w gminie i powiecie

Data: 25-11-2016

 

Termin: 12 grudnia 2016 r., g. 10:00

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Aleja Niepodległości 16/18, Poznań

 

Tematyka:

 

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski od wielu lat monitoruje zmiany systemowe i organizacyjne zachodzące w oświacie, czego efektem jest podejmowana rokrocznie dyskusja na temat zadań i możliwości ich realizacji przez JST w ewoluującym systemie oświaty. Podobnie jak w latach ubiegłych, głównym tematem seminarium będzie kwestia finansowania oświaty.

Aby przybliżyć Państwu te kwestie, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów zaprosiło do współpracy Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej Grzegorz Pochopień oraz naczelnik Wydziału Statystyki Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej Daria Pietrzykowska, zaprezentują algorytm podziału subwencji, naliczanie subwencji na podstawie zmodernizowanego Systemu Informacji Oświatowej, sposoby naliczania i rozliczania dotacji przedszkolnej, dotacje na szkoły i placówki oświatowe niepubliczne oraz publiczne niesamorządowe, a także planowane koncepcje finansowania szkół i placówek oświatowych.

  

Uczestnicy

  

Do udziału w seminarium zapraszamy wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, pracowników urzędów odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych oraz dyrektorów szkół zlokalizowanych na terenie Wielkopolski.

 

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 110 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 165 zł dla pozostałych uczestników.

 

Karty zgłoszenia należy przesłać do biura SGiPW w terminie do 11 grudnia br., faks: 61 851 53 95, e-mail: office@sgipw.wlkp.pl.

 

 

Do pobrania:

 

Karta zgłoszenia

 

Program seminarium