XIX Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy

Data: 24-10-2016

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele!

 

Zapraszamy do udziału w eliminacjach regionalnych XIX Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego, które odbędą się w dniu 5 listopada 2016 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Początek eliminacji godzina 10.00.

 

XIX Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy jest przedsięwzięciem edukacyjnym motywującym do pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształcącym wysoką sprawność językową, skłaniającym do refleksji nad miejscem wartości w życiu młodego człowieka oraz przygotowującym do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.

 

Adresatami przedsięwzięcia są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski.

 

Zadaniem uczestników jest wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego: „Lux ex Roma (Światło z Rzymu). Chrzest Polski 966-2016.

 

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem konkursu, który znajduje się na stronie konkursu: www.krasomowczy.pl!!!

 

Zgłoszenia do udziału w konkursie prosimy nadsyłać na adres: wfertsch@poczta.onet.pl lub wnpid@amu.edu.pl.

 

Termin przesyłania zgłoszeń upływa dnia 31 października 2016 r.