XIV Wielkopolskie Forum Rad Młodzieżowych

Data: 31-10-2017


Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski
 po raz czternasty zaprasza młodych Wielkopolan do udziału w Wielkopolskim Forum Rad Młodzieżowych, zatytułowanym: 

 

Wiedza i inicjatywa w rękach młodych – kształtowanie aktywnych postaw liderów społeczności lokalnych w Wielkopolsce,

 

które odbędzie się w dniach 23-24 listopada 2017 r. w Hotelu Jarota w Jarocinie, ul. Sportowa 6.

 

wfrm-plakatTematem przewodnim dwudniowego spotkania będzie funkcjonowanie rad młodzieżowych i kształtowanie postaw młodzieżowych liderów społeczności lokalnych. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat kwestii organizacyjno-prawnych dotyczących młodzieżowych rad miast, gmin i powiatów, a także zaganień psychologicznych związanych z przywództwem w grupie, motywowaniem, komunikacją, rozwiązywaniem konfliktów, czy wystąpieniami publicznymi. Jednocześnie Forum będzie platformą wymiany doświadczeń oraz prezentacji dotychczasowego dorobku młodzieżowych rad oraz nieformalnych grup inicjatywnych.

 

Spotkanie będzie miało charakter integracyjny, co pozwoli młodzieży na zawarcie cennych znajomości, ułatwiających planowanie działań w przyszłości. Poza częścią warsztatowo-wykładową, młodzież będzie mogła skorzystać z aquaparku, wziąć udział w spotkaniu z gościem specjalnym Forum oraz odwiedzić Muzeum Polskiego Rocka. Całość obrad odbywać się będzie w nowoczesnym centrum hotelowo-konferencyjnym Jarota oraz Spichlerzu Polskiego Rocka w Jarocinie.

 

Do udziału w forum zapraszamy trzyosobowe delegacje składające się z dwóch uczniów klas gimnazjalnych, bądź szkoły ponadgimnazjalnej oraz opiekuna. Z jednej gminy w Forum może wziąć udział jedna delegacja. W pierwszej kolejności do udziału zapraszamy przedstawicieli gmin i powiatów, w których rada młodzieżowa nie funkcjonuje, ale jest planowane jej utworzenie.

 

Udział w wydarzeniu jest darmowy. Organizatorzy nie pokrywają jedynie kosztu dojazdu do Jarocina. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.

 

Zgłoszenia należy przesyłac drogą mailową na adres: szkolenia@sgipw.wlkp.pl w terminie do 21 listopada 2017 r. Informacji na temat forum udzielają pracownicy biura SGiPW: tel. 61 22 40 797 lub 61 22 55 447, e-mail: a.lohunko@sgipw.wlkp.pl lub a.luka@sgipw.wlkp.pl.

 

Pobierz:

Program Forum

Karta zgłoszenia