XIV Wielkopolskie Forum Rad Młodzieżowych za nami

Data: 28-11-2017

W dniach od 23 do 24 listopada br. w Jarocinie odbyło się XIV Wielkopolskie Forum Rad Młodzieżowych pn. Wiedza i inicjatywa w rękach młodych kształtowanie aktywnych postaw liderów społeczności lokalnej w Wielkopolsce.

 

20171123_165826975_iOSW Hotelu Jarota w Jarocinie zebrały się łącznie 27 osoby z 8 jednostek samorządu terytorialnego. Dobór osób  zaproszonych był nieprzypadkowy, gdyż tematem przewodnim spotkania były młodzieżowe rady JST oraz kształtowanie postaw liderów lokalnych społeczności. Można zatem śmiało stwierdzić, że była to inwestycja w to jak wyglądać będą lokalne samorządy w przyszłości! W forum udział wzięli przedstawiciele Chodzieży, Jarocina, Konina, Lubasza, Pleszewa, Poznania, Skoków i Święciechowy.

 

Część merytoryczną forum, polegająca na przybliżeniu młodzieży oraz opiekunom istoty działania rad młodzieżowych, zagadnień proceduralnych i prawnych związanych z jej powoływaniem, wyborami i funkcjonowaniem, a także kształtowaniu postaw lidera lokalnej społeczności, realizowali przedstawiciele Centrum Inicjatyw Młodzieżowych Horyzonty: Michał Kłopocki i Jakub Radzewicz. Te bloki tematyczne realizowane były w formie warsztatowej. Część zajęć młodzież odbyła razem z opiekunami, natomiast w innych opiekunowie oddzielnie mogli zapoznać się z aspektami dotyczącymi merytorycznej opieki nad młodzieżowymi radami, natomiast młodzież dowiadywała się w jaki sposób wzmocnić swój potencjał jako lidera lokalnej społeczności. Zwieńczeniem części merytorycznej wydarzenia była symulacja fikcyjnej sesji młodzieżowej rady gminy w Młodzieżowie, którą przeprowadzono 24 listopada. Młodzież i opiekunowie mieli do rozdysponowania na konkretne przedsięwzięcia w gminie 10 tys. zł. Zadanie okazało się bardzo trudne, a 20171124_112834511_iOStowarzyszyła mu burzliwa dyskusja. Ostatecznie jednak osiągnięto kompromis, co należy uznać za sukces. Wspólna analiza realizacji zadania doprowadziła uczestników do wniosków, że wypracowanie rozwiązań, zadowalających wszystkie strony interesu nie jest łatwe, ale też nie jest niemożliwe. Wszyscy uczestnicy sesji w sposób bardzo wiarygodny odegrali swoje role, a niektórzy wręcz po mistrzowsku operowali argumentami, próbując przekonać pozostałych do swojej racji.

 

 

W harmonogramie wydarzenia prócz zagadnień merytorycznych, pojawiły się również elementy integracyjne. 24 listopada uczestnicy spotkali się z Pawłem Antkowiakiem i Wojtkiem Muszyńskim z Grupy Akrobacyjnej ŻELAZNY, którzy opowiedzieli o swojej pasji i miłości do lotnictwa akrobacyjnego. Tego dnia uczestnicy mogli również skorzystać z miejscowego aquaparku. Następnego dnia młodzież wraz z opiekunami odwiedziła jarocińskie muzeum „Spichlerz Polskiego Rocka”. Wydarzenie było bezpłatne dla uczestników.

 

Zobacz galerię zdjęć.

 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

samorzad-wojewodztwa-wielkopolskiego