XIII Seminarium: Zarządzanie oświatą w gminie i powiecie

Data: 14-04-2015

Termin: 24 kwietnia 2015 r.

 

Miejsce: Sala im. W. Celichowskiego WUW w Poznaniu, Al. Niepodległości 16/18

 

Tematyka:

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski od wielu lat monitoruje zmiany systemowe i organizacyjne zachodzące w oświacie, czego efektem jest podejmowana rokrocznie dyskusja na temat zadań i możliwości ich realizacji przez JST w ewoluującym systemie oświaty.

 

Znowelizowana ustawa o systemie oświaty z 20 lutego 2015 roku wprowadza kilka istotnych zmian, także w odniesieniu do organów prowadzących szkoły. Mając to na uwadze, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów zaprosiło do współpracy Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dyrektor Departamentu Analiz i Prognoz, pan Grzegorz Pochopień przeanalizuje zapisy nowej ustawy pod kątem wykorzystania i rozliczania dotacji celowej na zakup podręczników oraz zasad dotowania szkół dla dorosłych, a także omówi zadania z zakresu oświaty, wynikające z tzw. Ustawy okołobudżetowej na rok 2015.

 

Oprócz tych niezwykle ważnych dla samorządów lokalnych tematów, chcemy Państwu również przedstawić pozytywne przykłady kształcenia dualnego w naszym regionie, angażujące do współpracy szkoły ponadgimnazjalne oraz firmy prywatne, co determinuje w dużym stopniu rozwój rynku lokalnego. Uczestnicy spotkania dowiedzą się jaka jest rola samorządu lokalnego w tym procesie oraz jakie efekty przynosi tego typu współpraca.

 

Na zakończenie seminarium zaprezentujemy Państwu doświadczenia Gminy Jarocin
w procedurze przekształceń szkół publicznych i przedszkoli, o czym opowie pan Robert Kaźmierczak, Zastępca Burmistrza Jarocina.

 

Uczestnicy:

Do udziału w spotkaniu zapraszamy wójtów, burmistrzów i prezydentów, starostów oraz pracowników urzędów na co dzień zajmujących się powyższymi zagadnieniami.

 

Koszt uczestnictwa w spotkaniu, wynosi 100 zł dla JST członkowskich w SGiPW oraz 150 dla pozostałych uczestników. Karty zgłoszenia należy przesyłać faksem na numer 61 851 53 95 lub e-mailem: office@sgipw.wlkp.pl, w terminie do 23 kwietnia 2015 r.

 

UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia listy.

 

Do pobrania:

Program seminarium
Karta zgłoszenia