Wyniki odwołań od etapu wojewódzkiego

Data: 03-06-2019

Uprzejmie informujemy, iż decyzją koordynatora merytorycznego konkursu, spośród nadesłanych odwołań pozytywnie rozpatrzone zostały cztery, dotyczące uczniów, którym zostały nadane numery: 588, 204, 171 i 878

 

Pozostałe odwołania nie zostały rozpatrzone pozytywnie.

 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego-małe

Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.